W Krakowie obradowało ostatnie w roku posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM

W Krakowie obradowało ostatnie w roku posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM
18 grudnia 2017 r. w Krakowie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020, które otworzył wicemarszałek Stanisław Sorys, Przewodniczący Komitetu Monitorującego.

Obrady XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego

Głównym celem posiedzenia było omówienie i zatwierdzenie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcie uchwały w sprawie harmonogramu prac KM w 2018 roku.

Przedmiotem posiedzenia były modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla następujących Działań/Poddziałań:

Blok zmian w kryteriach wyboru projektów:

  • Działania 1.1  Infrastruktura badawcza sektora nauki
  • Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
  • Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
  • Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
  • Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT
  • Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
  • Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT
  • Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
  • Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe

Obrady XVII posiedzenia  Komitetu Monitorującego

Nowe kryteria wyboru projektów dla następującego Działania:
  • Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2018)

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Tematem posiedzenia było także przekazanie członkom/obserwatorom  informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close