Koszty zatrudnienia pracownika w 2020 roku

Koszty zatrudnienia pracownika w 2020 roku

Planując zatrudnienie nowego pracownika, pracodawca musi liczyć się z coraz większymi wymaganiami na rynku. Pracownicy oczekują określonych narzędzi do pracy, a specjaliści zdający sobie sprawę z swojej wartość, będą się również cenić – żądając określonych wysokości wynagrodzenia. Oczekiwana przez pracowników pensja netto, jest jednak tylko częścią kosztów, z którymi musi liczyć się pracodawca. Jakie koszty zatrudnienia pracownika ponoszą przedsiębiorcy w 2020 roku? Sprawdzamy koszty przy minimalnym wynagrodzeniu, przy wynagrodzeniu 5000 zł i przy pensji 10 tys. zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Płaca minimalna, nazywana inaczej wynagrodzeniem minimalnym (czy minimalnym wynagrodzeniem ustawowym), określa najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego, za pracę w okresie miesiąca. W Polsce minimalne wynagrodzenie określane jest raz na rok na podstawie aktu prawnego – Ustawa z dnia 10 października 2002 roku, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j. z dnia 2018.11.21) oraz odpowiednich rozporządzeń. Zasady dotyczące minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę, dotyczą zarówno pełnego etatu umowy o pracę, jak i pracy w niepełnym etacie, lecz co istotne – odpowiednio zastosowane będą miały również odniesienie do stawek godzinowych z cywilnoprawnej umowy zlecenia. Minimalna stawka godzinowa oraz minimalne wynagrodzenie jest o tyle ważne, że stanowi niejednokrotnie punkt odniesienia do określania innych wysokości zobowiązań pracodawcy.

Ustawa minimalne wynagrodzenie za pracę

Art.  6.  [Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełen etat]
1.  Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.

Art.  8.  [Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu]
1.  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Art.  8a.  [Minimalne wynagrodzenie w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług]
W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

Sankcje za brak minimalnego wynagrodzenia

Za niestosowanie się do zasad dotyczących minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorców i pracodawców czekają konkretne konsekwencje prawne i finansowe – nawet do 30 000 zł.

Wyciąg z przepisów:

Ustawa minimalne wynagrodzenie za pracę

Art.  8e.  [Wypłata niższego wynagrodzenia w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług]
Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., od 1 stycznia 2020 roku ustala się:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł oraz
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.

Obowiązki po stronie pracownika wynagrodzenia minimalnego

Kwota minimalnego wynagrodzenia określana w przepisach jest kwotą brutto, co oznacza, że będzie ona wyższa od faktycznie otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia (netto). W ramach określonych na 2020 rok stawek wynagrodzenia minimalnego na poziomie 2600 złotych brutto, należy liczyć się z kosztami po stronie pracownika w wysokości:

  • składki ZUS 356,56 zł;
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne 201,92 zł;
  • zaliczka na podatek PIT 121, 00 zł.

Dlatego, w przypadku kwoty wynagrodzenia na poziomie minimalnego 2600 zł, pracownik otrzyma netto 1920,62 zł.

Obowiązki i wydatki pracodawcy na przykładzie wynagrodzenia minimalnego

Ponownie w przypadku wynagrodzenia minimalnego na poziomie 2600 zł, pracodawca również będzie miał określone obowiązki kosztowe – będą to przykładowo:

  • ZUS 466,18 zł, a w tym: ubezpieczenie emerytalne 253,76 zł, ubezpieczenie rentowe 169,00 zł i ubezpieczenie wypadkowe 43,42;
  • składka na fundusz pracy 63,70 zł;
  • składka FGŚP 2,60 zł.

Można więc zauważyć, że koszt pracodawcy wyniesie 532,48 złotych, a wynagrodzenie razem z innymi obciążeniami wyniesie 3 132,48 zł.

Poza podstawowymi obowiązkami kosztowymi należy pamiętać, że pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy (stanowisko pracy), szkolenia na przykład z zakresu BHP, w określonych warunkach odzież roboczą, a także badania pracownicze itp.

Serwis Kadry

Podsumowanie i wyliczenia

Pierwszym elementem, z którym musi liczyć się pracodawca, jest więc stawka minimalna wynagrodzenia na poziomie 2600 złotych lub 17 złotych za godzinę. W przypadku tak określonego wynagrodzenia, do rąk pracownika trafi kwota 1920,62 zł, pracodawca zapłaci natomiast w sumie 3132,48 zł. Dlatego przy minimalnym wynagrodzeniu, różnica pomiędzy tym co otrzymuje pracownik, a tym co płaci pracodawca w 2020 roku wynosi – aż 1211,86 zł.

Takie same wyliczenia przeprowadzono dla trzech różnych przykładowych wynagrodzeń brutto na danych na 2020 rok: pensji minimalnej, pensji na poziomie 5000 zł oraz pensji 10 000 zł i przedstawiono dla porównania w trzech tabelach.

Tabela nr 1 – wynagrodzenie brutto 2600 zł

wynagrodzenie brutto (na umowie)2 600 zł
wynagrodzenie netto (do ręki pracownika)1 920,62 zł
łączny koszt pracodawcy3 132,48 zł
OBLICZENIA
koszty pracownika
ubezpieczenie
emerytalnerentowechorobowezdrowotnezaliczka na PIT
253,7639,0063,70201,92121,00
koszt pracodawcy
ubezpieczenie
emerytalnerentowewypadkowefundusz pracyFGŚP
253,76169,0043,4263,702,60
razem koszty pracownika679,38
razem koszty pracodawcy532,48
różnica pomiędzy kwotą netto otrzymywaną przez pracownika, a kwotą z pełnymi kosztami1211,86

Tabela nr 2 – wynagrodzenie brutto 5000 zł

wynagrodzenie brutto (na umowie)5 000 zł
wynagrodzenie netto (do ręki pracownika)3 613,19 zł
łączny koszt pracodawcy6 024,00 zł
OBLICZENIA
koszty pracownika
ubezpieczenie
Emerytalnerentowechorobowezdrowotnezaliczka na PIT
488,0075,00122,50388,31313,00
koszt pracodawcy
ubezpieczenie
Emerytalnerentowewypadkowefundusz pracyFGŚP
488,00325,0083,50122,505,00
razem koszty pracownika1386,81
razem koszty pracodawcy1024,00
różnica pomiędzy kwotą netto otrzymywaną przez pracownika, a kwotą z pełnymi kosztami2410,81

Tabela nr 3 – wynagrodzenie brutto 10 000 zł

wynagrodzenie brutto (na umowie)10 000 zł
wynagrodzenie netto (do ręki pracownika)7 140,39 zł
łączny koszt pracodawcy12 048,00 zł
0
OBLICZENIA
koszty pracownika
ubezpieczenie
Emerytalnerentowechorobowezdrowotnezaliczka na PIT
976,00150,00245,00776,61712,00
koszt pracodawcy
ubezpieczenie
Emerytalnerentowewypadkowefundusz pracyFGŚP
976,00650,00167,00245,0010,00
razem koszty pracownika2859,61
razem koszty pracodawcy2048,00
różnica pomiędzy kwotą netto otrzymywaną przez pracownika, a kwotą z pełnymi kosztami4907,61

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close