Konsultowano RPDZ 2016 w Nowym Sączu

Konsultowano RPDZ 2016 w Nowym Sączu
W środę, 27 kwietnia 2016 r., w Nowym Sączu odbyły się konsultacje dotyczące Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, którego wartość wynosi 756 mln zł.

Uczestniczyli w nich Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego, i Alina Paluchowska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 

Plan, według którego ponad 150 tys. osób podejmie pracę, blisko 193 tys. zyska nowe umiejętności i wiedzę, a małopolski rynek pracy powiększy się też o ponad 8,5 tys. nowych miejsc pracy, omawiano z przedsiębiorcami z subregionu sądeckiego. 

“Nam, jako Instytucji Zarządzającej, bardzo zależy na tym, aby

efektywnie wykorzystać środki europejskie. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tego w stanie zrealizować bez partnerów gospodarczych i społecznych” – podkreślał Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Były to drugie tego typu konsultacje. Pierwsze przeprowadzono w Tarnowie, 15 kwietnia 2016 r., z pracodawcami z subregionu tarnowskiego. Kolejne zaplanowano w Chrzanowie i Krakowie. 

W tym roku poszerzono grono instytucji włączonych w konsultacje dokumentu. Poza powiatami, Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego oraz Wojewódzką Radą Rynku Pracy plan konsultowany jest (oprócz pracodawców) również z uczelniami wyższymi oraz lokalnymi grupami działania. 

O Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia określa działania, jakie Samorząd Województwa Małopolskiego i instytucje w regionie podejmą w celu poprawy sytuacji Małopolan na rynku pracy.

Koordynuje go Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

Najwyższy udział w budżecie planu stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (59%) oraz z Funduszu Pracy (28%). 

Do planu na rok 2016 wpisano 52 zadania zgłoszone przez małopolskie instytucje. 

Plan podzielono na 5 priorytetów, z których każdy ma wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia w Małopolsce: 

  1. pierwszy – ma kształtować postawy i kluczowe kompetencje wśród najmłodszych Małopolan;
  2. drugi – poprawić jakość kształcenia zawodowego;
  3. trzeci – promować świadome wybory edukacyjno-zawodowe;
  4. czwarty – zwiększyć aktywność edukacyjną Małopolan;
  5. piąty – wspierać podejmowanie i utrzymanie pracy przez mieszkańców regionu. 

Pomoc trafi do dzieci i młodzieży, w tym uczniów szkół zawodowych oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. Kolejną grupą ujętą w planie są pracodawcy i ich pracownicy. Na wsparcie mogą liczyć rodzice opiekujący się dziećmi do lat 3, osoby zagrożone utratą pracy lub bezrobotne, w szczególności osoby poniżej 30. i powyżej 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Pomocą zostaną objęte także osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planuje się, że dokument ma zostać przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego jeszcze w maju.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia