Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Data dodatnia: 16 marca, 2015

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego prezentuje projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zaprasza do zgłaszania uwag do tego dokumentu.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
 

Opinie i propozycje zmian do Uszczegółowienia  należy przesyłać w dniach od 10 marca do 10 kwietnia 2015 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag, wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl w formacie możliwym do edycji (doc., docx., rtf.).
 

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Uszczegółowienia RPO”. Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego i udostępnione w formie sprawozdania.

 

Pliki do pobrania:

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – POBIERZ (.PDF, 5MB).
 

Formularz zgłaszania uwag – POBIERZ (.RTF, 1, 30 MB).

 Jednocześnie informujemy, iż Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, odpowiedzialne będzie za przeprowadzanie naborów i ocen wniosków w ramach następujących działań:

            OŚ PRIORYTETOWA 1. –  GOSPODARKA WIEDZY

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji

OŚ PRIORYTETOWA 3. – PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB
Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP
Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy
Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP
Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo

 OŚ PRIORYTETOWA 4. – REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

OŚ PRIORYTETOWA 9. – REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT
Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

OŚ PRIORYTETOWA 10. – WIEDZA I KOMPETENCJE
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Źródło: http://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosc/konsultacje_spoleczne_projektu_szczegolowego_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego_na_lata_20142020_139.html

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close