Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych

Data dodatnia: 25 lipca, 2014

Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych
 

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, rozpoczyna proces konsultacji społecznych sześciu projektów, które potencjalnie zostaną wpisane do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Procesowi konsultacji poddane zostają projekty proponowane przez Zarząd WM do wsparcia w ramach:

  • Osi priorytetowej 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego oraz Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • Osi priorytetowej 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,
  • Osi priorytetowej 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat B Opieka społeczna.

Uzupełnienie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uwagi do projektu zmian Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych można przesyłać do dnia 22 sierpnia 2014 r. na adres poczty elektronicznej: konsultacje.lps@malopolska.mw.gov.pl lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

W celu zgłoszenia uwag i przedstawienia opinii na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych zgłoszone opinie i uwagi zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który podejmie decyzje o ostatecznym kształcie zaktualizowanego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO. Możliwość realizacji inwestycji będzie uzależniona od dysponowania przez Instytucję Zarządzającą środkami finansowymi w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

21Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close