Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Weź udział w konsultacjach otwartych dla obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE.

W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE.

Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Podobne konsultacje odbyły się w ramach oceny istniejących programów finansowania w UE w wielu dziedzinach polityki, w tym na temat bieżących wyników i przyszłych wyzwań. Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Komisja podsumuje odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Odpowiedzi zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnej generacji programów finansowych.

Grupa docelowa

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. W celu umożliwienia Komisji jak najlepszego zrozumienia przedstawionego stanowiska zachęcamy do rozwijania odpowiedzi w polach tekstowych przewidzianych do tego celu.

Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach UE. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE.

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba mniej więcej 30 minut. Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i dokończyć później. Kwestionariusz można pobrać w formacie PDF. Po wysłaniu swoich odpowiedzi można pobrać ich kopię. Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty (maks. 1 MB) w celu uzupełnienia swoich odpowiedzi.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych udziałem w konsultacjach o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie podczas wypełniania kwestionariusza online jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą ją zarejestrowaćLink prowadzi do serwisu zewnętrznego. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatnościLink prowadzi do serwisu zewnętrznego, w którym można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi.

Zobacz kwestionariuszLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

AnkietaLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Kontakt

Wszystkie pytania w sprawie konsultacji można kierować na adres e-mail: regio-post-2020-consultation@ec.europa.eu

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close