Konkurs na wypracowanie sposobów przerwania procesu dziedziczenia biedy

Konkurs na wypracowanie sposobów przerwania procesu dziedziczenia biedy
Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs na stworzenie nowych rozwiązań dotyczących przerwania procesu dziedziczenia ubóstwa, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Program ukierunkowany jest na obszary, na których występuje problem dziedziczenia biedy (obszary popegeerowskie, miasteczka poprzemysłowe itp.). Skupienie się na specyfice występujących  tam problemów ma pozwolić na zaproponowanie takich rozwiązań, które będą minimalizować lokalne braki i słabości, i jednocześnie wykorzystywać lokalne zasoby i potencjały, szczególnie te tkwiące w ludziach. Testowanie i wdrażanie proponowanych rozwiązań będzie rozwijane w kolejnych fazach projektu w zależności od tego, na ile zaproponowane rozwiązania będą się sprawdzały.

Informacje o naborze

Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makroinnowacje dotyczące Przerwania procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych (Działanie 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) ma zostać rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce, termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy dostarczać do Ministerstwa Rozwoju, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa) od poniedziałku do piątku:

 1. 11 maja do 24 maja w godz. od 8.15 do 16.15,
 2. 25 maja do godz. 16.00.

Wnioski trzeba składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWALink prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju. 

Wnioski w wersji papierowej można złożyć: 

 1. osobiście – w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
 2. przesyłką kurierską;
 3. pocztą;
 4. w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESPLink prowadzi do serwisu zewnętrznego).

Na co i kto może składać wnioski?

Dotacje mają zostać przeznaczone wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie przeciwdziałania problemowi dziedziczenia ubóstwa, które będzie wykorzystywało dotychczasowe doświadczenia i które, dzięki przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, będzie dostosowane do specyficznych potrzeb na danym terytorium, następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go, o ile zostanie pozytywnie zweryfikowany, do lokalnej polityki i praktyki.

O dofinansowanie mogą ubiegać partnerstwa podmiotów, które muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu (podrozdział 4)Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%, a ogólna pula środków do rozdysponowania – 20 mln zł.

Niezbędne dokumenty

 1. Regulamin konkursuLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 1 MB)
 2. Załącznik nr 1. Opis niektórych projektówLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 235 KB)
 3. Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektuLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 512 KB)
 4. Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wnioskuLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 909 KB)
 5. Załącznik nr 4. Minimalny zakres listu intencyjnegoLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (DOC 146 KB)
 6. Załącznik nr 5. Wzór opisu założeń modeluLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (DOC 153 KB)
 7. Załącznik nr 6. Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatkówLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 244 KB)
 8. Załącznik nr 7. Wzór karty weryfikacji poprawności wnioskuLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 261 KB)
 9. Załącznik nr 8. Wzór karty oceny formalnejLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 426 KB)
 10. Załącznik nr 9. Wzór karty oceny merytorycznejLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 494 KB)
 11. Załącznik nr 10. Wzór karty oceny strategicznejLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 351 KB)
 12. Załącznik nr 11. Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOKLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 287 KB)
 13. Załącznik nr 12. Wzór oświadczenia o bezstronności ekspertaLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 290 KB)
 14. Załącznik nr 13. Wzór deklaracji poufności dla KOPLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 286 KB)
 15. Załącznik nr 14. Wzór deklaracji poufności dla obserwatoraLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 285 KB)
 16. Załącznik nr 15. Wzór umowy o dofinansowanieLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (PDF 1 MB)
 17. Załącznik nr 16. Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowejLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (DOC 353 KB)

Inne ważne informacje

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można wysyłać na adres e-mail:konkurs.makro2@mr.gov.pl.

Środki odwoławcze i kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close