Konkurs na projekty dotyczące przekwalifikowania pracowników

Konkurs na projekty dotyczące przekwalifikowania pracowników
Realizacja programów przekwalifikowania oznacza przygotowanie uczestników projektów (pracowników) do pracy na nowych lub zmodyfikowanych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Jest to możliwe poprzez oferowane im specjalistyczne szkolenia.

image005.jpg

Od 5 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub modyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Dokumentacja konkursowaLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Projektodawca, co do zasady, powinien zaplanować wsparcie w taki sposób, aby umożliwić pracownikom, będącym uczestnikami projektu, możliwość kontynuowania pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia (na innym stanowisku, na stanowisku zmodyfikowanym/zmodernizowanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi). 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: 

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2017 r. 

Do rozdysponowania jest ponad 19 mln 795 tys. zł.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close