Koniec z kwartalnymi rozliczeniami VAT: zmiany VAT 2017

Koniec z kwartalnymi rozliczeniami VAT: zmiany VAT 2017 r.

Koniec z kwartalnymi rozliczeniami VAT: zmiany VAT 2017 r.

Od 2017 r. zniknie dla części podatników możliwość rozliczania się co kwartał. Podmioty będą zobowiązane do zmian w prowadzonych obecnie zasadach deklarowania podatku od towarów i usług. Częściej będą musiały również rozliczać podatek.

Zmiana obejmie likwidację rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy. Podatnicy ci do tej pory składali kwartalnie deklarację VAT-7D.

Podobny problem, czyli brak dotychczas istniejącego rozliczenia kwartalnego na VAT-7K, dotyczyć będzie podatników, którzy rozpoczynają dopiero wykonywanie czynności opodatkowanych. W ich przypadku składanie VAT-7K i zapłata podatku VAT raz na kwartał nie będzie możliwa w okresie 12 miesięcy (okresów rozliczeniowych) począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni.

Na nowelizacji ucierpią podatnicy, którzy kwartalne rozliczenia wykorzystywali do uzyskiwania dodatniego podatkowego efektu odsetkowego (zamiast płacić podatek co miesiąc, kwota ta stawała się „nadwyżką” lokowaną na krótkoterminowe lokaty lub konta oszczędnościowe). Ucierpią również podatnicy, którzy zakupy opodatkowane VAT planują z reguły na ostatni kwartał miesiąca lub tez posiadają znaczące wahania w kwotach zysków i strat w poszczególnych okresach. W ich przypadku bowiem co miesiąc będą oni musieli płacić podatek i nie będzie możliwym wyrównywanie nadwyżek VAT, podatkiem do odliczenia w jednym z kolejnych okresów tego samego kwartału.

Zmiana związana jest ze ściganiem przez ministerstwo Finansów nieuczciwych podatników. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, doświadczenie organów skarbowych z przeprowadzonych kontroli wykazuje, że forma rozliczeń kwartalnych jest nadużywana przez nieuczciwe podmioty rejestrujące się jako podatnicy VAT, a których celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz osiąganie korzyści kosztem budżetu państwa. Podmioty takie wykorzystują różnicę w terminach rozliczeń dostawcy (kwartalne okresy rozliczeń) i odbiorcy (miesięczne terminy rozliczeń i często wnioski o skrócony termin zwrotu podatku), będących ogniwami karuzel. W takich mechanizmach, dostawcy zazwyczaj znikają po miesiącu lub dwóch tzn. przed terminem złożenia deklaracji za ten okres rozliczeniowy (kwartał), nie wywiązując się z obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu dokonanej transakcji.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zatem brak możliwości rozliczeń kwartalnych będzie dotyczyć podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych od dnia 1 stycznia 2017 r. Likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy nastąpi począwszy od rozliczenia za ich pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r.

Źródło: www.vat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
16
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

04paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

11paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

11paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 – pozostali płatnicy składek

20paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close