Komornik –potrącenia z wynagrodzenia

Komornik –potrącenia z wynagrodzenia

Komornik to osoba której każdy z nas chciałby uniknąć. Czasami jednak w życiu zdarzają się sytuacje w których nie mamy możliwości uniknięcia kontaktu z tymi osobami. Zaciągając pożyczkę, czy kupując coś na raty nikt nie myśli, że może się mu zdarzyć nie opłacenie zadłużenia na czas. Do grona zagrożonych kontaktem z Komornikiem należą też tak zwani „alimenciarze”, którzy pomimo sądowego nakazu nadal nie realizują swoich obowiązków płatniczych wobec własnych dzieci.

Kogo dotyczy problem potrąceń?

Grupa osób, której dotyczy problem ciągle rośnie. Dzieje się tak ponieważ mamy coraz większy dostęp do łatwych pieniędzy jakimi są pożyczki, kredyty, układy ratalne itp. Niejednokrotnie prowadzi to do życia ponad stan, a zwłaszcza ponad osiągane zarobki.

Jakież wielkie zdziwienie dopada osoby, które uchylają się od opłaty własnych zobowiązań, a po pewnym czasie otrzymują niższe wynagrodzenie niż obejmuje umowa o pracę, którą zawarli. Niejednokrotnie pracownicy nie zdają sobie sprawy, że pierwszym krokiem podejmowanym przez Komornika jest wysłanie pisma do Pracodawcy z wykazem zadłużenia konkretnej osoby. I w tym momencie ważne jest z jakiego tytułu występuje zadłużenie.

Stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, która rozciąga się także na ochronę wynagrodzenia pracownika. W praktyce oznacza to, że w przypadku prowadzenia egzekucji wobec pracownika można zająć tylko część wynagrodzenia, zgodnie z regulacjami ustawowymi.

Sposób zajęcia wynagrodzenia:

O zajęciu wynagrodzenia za pracę komornik zawiadamia zarówno pracodawcę, jak i pracownika wskazując, że aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Natomiast obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia za pracę, w zależności od dyspozycji komornika, polegają na:

1) przekazywaniu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo

2) przekazywaniu zajętego wynagrodzenia komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Na pracodawcy ciążą także obowiązki informacyjne określone w art. 882 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) zobowiązujące m.in. do podania, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi.

Jeżeli zajęcie wynagrodzenia dotyczy umowy o pracę, należy mieć świadomość, że pracodawcy, który nie wykonuje obowiązków związanych z zajęciem, komornik może wymierzyć grzywnę do 2.000 zł, a grzywna może być powtórzona (art. 886 § 1 K.p.c.). Najistotniejsze są jednak granice, w jakich komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia. Zostały one określone w przepisach Kodeksu pracy.

Co w przypadku umów zlecenie które do tej pory nie były w żaden sposób chronione zajęciami komorniczymi. Nad problemem tych osób również się pochylono.

W wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego od 1 stycznia 2019 r. do jego przepisów dodano art. 833 § 21, który rozciąga ochronę wynagrodzenia określoną w Kodeksie pracy na wynagrodzenia ze zlecenia. Stanowi on, że przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. Przepis ten zrównuje zatem ochronę wynagrodzenia za pracę z wynagrodzeniem ze zlecenia, jednak w dalszym ciągu odnosi się to do świadczeń powtarzających się, które służą utrzymaniu dłużnika.

Chociaż wprowadzenie omawianych przepisów to krok w dobrą stronę, a zleceniobiorcy są lepiej chronieni przed zajęciem wynagrodzenia przez komornika, to nowelizacja nie rozstrzyga praktycznych problemów dotyczących m.in. ochrony wynagrodzenia ze zlecenia w sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada równocześnie inne źródło utrzymania (np. umowę o pracę na pół etatu). Kwestie te zostaną prawdopodobnie wyjaśnione w procesie stosowania prawa przez sądy. Z drugiej strony wskazać należy, że pomimo pojawiających się postulatów likwidacji tzw. umów śmieciowych i faktycznego zbliżenia umowy zlecenia do umowy o pracę są to odrębne instytucje prawne, które nie mogą być stosowane zamiennie.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close