Kolejny remont autostrady A4.

Data dodatnia: 3 czerwca, 2015

Kolejny remont autostrady A4.

Średni ruch dobowy na odcinku autostrady A4 między Wrocławiem a Katowicami potrafi przekroczyć nawet 100 000 pojazdów na dobę! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła stosowne działania aby utrzymać odpowiedni komfort podróżowania i poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu planowego remontu najstarszych odcinków autostrady A4. W czasie najbardziej optymalnym dla jakości i prac remontowych uwzględniając minimalizowanie negatywnych skutków dla transportu, zadanie zostało odpowiednio zaplanowane i podzielone na etapy. Prace remontowe będą prowadzone w systemie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu.

Jest to kontynuacja kapitalnego remontu autostrady A4, którego pierwsze etapy wykonywane były w latach 2013-2014. Będzie on prowadzony w technologii pozwalającej na podzielenie całego zadania na mniejsze odcinki od kilku do kilkunastu km. Dzięki temu możliwe będzie zamykanie jedynie wydzielonych fragmentów na których ruch będzie tylko po jednej nitce drogi.

Remont przyniesie wyraźne korzyści w postaci m.in.:

    poprawy komfortu podróży,
    powstrzymania degradacji nawierzchni i całej konstrukcji drogi,
    poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    wyeliminowania ewentualnych, negatywnych skutków przyszłych remontów w okresie kolejnych 10 do 15 lat.

województwo opolskie

Od 1 czerwca 2015 roku ruszają prace związane z remontem autostrady A4 w woj. opolskim od węzła Przylesie do węzła Prądy (30 km). Remontowana będzie jezdnia w kierunku Katowic. Podobnie, jak podczas remontów autostrady w roku 2013 i 2014, ruch pojazdów będzie przekierowany z dwóch jezdni na jedną i będzie się tam odbywał dwukierunkowo przy ograniczonej prędkości do 80 km/godz. Wyłączane z ruchu odcinki będą miały po około 10-12 km (w 4 etapach).

Zadanie przewiduje następujące prace:
    frezowanie warstwy ścieranej wraz z wywozem materiału po sfrezowaniu;
    frezowanie warstwy wiążącej wraz z wywozem materiału po sfrezowaniu;
    oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulepszonej z bitumu;
    zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
    ułożenie warstwy wiążąca z betonu asfaltowego;
    ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej;
    wymianę uszkodzonych kratek ściekowych wraz z regulacją pionową;
    wymianę odwodnienia liniowego typu ACO;
    remont wlotów ścieków skarpowych;
    wymianę korytek ściekowych trójkątnych ;
    przestawienie wraz z częściową wymianą betonowych barier ochronnych
    budowę tymczasowego przejazdu awaryjnego;
    wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
    wymianę dylatacji bitumicznych;
    wymianę wraz z kalibracją pętli indukcyjnych
    wymianę wraz z kalibracją czujników stacji pogodowych

Prace rozpoczną się od 197. km autostrady (MOP Wierzbnik, 3 km za węzłem „Przylesie) i będą się posuwały w stronę węzła „Prądy”. Szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu i samego remontu w woj. opolskim można przeczytać tutaj /link do komunikatu oddziałowego/.

województwo dolnośląskie

Remont autostrady A4 w województwie dolnośląskim będzie prowadzony na jezdni południowej (jezdnia w stronę Opola) na odcinku między węzłem Krajków a węzłem Przylesie (granica z województwem opolskim) o długości ponad 26,5 km. Zadanie przewiduje przede wszystkim wymianę nawierzchni, a następnie wymianę oznakowania poziomego oraz:
    wymianę dylatacji obiektów mostowych,
    wymianę barier na przejazdach awaryjnych,
    wymianę uszkodzonych barier, odwodnienia itd.,
prace będą prowadzone również na węźle Brzezimierz (łącznica wjazdowa i zjazdowa).

W celu minimalizacji utrudnień dla podróżnych oraz w celu umożliwienia sprawnych działań ratowniczych remont odbywać się będzie wieloetapowo. Remontowana jezdnia będzie odcinkowo wyłączana z ruchu. Ruch, poprzez istniejące i wykonywane na potrzeby remontu przewiązki, będzie kierowany na jezdnię północną gdzie na odcinku remontowanego etapu będzie odbywał się dwukierunkowo.
Pierwsze utrudnienia wystąpią w ostatnich  dniach maja kiedy Wykonawca remontu będzie wykonywał przewiązki na odcinku od węzła Krajków w stronę Opola. Wówczas nastąpi wyłączenie szybkich pasów ruchu jezdni północnej i południowej. Rozpoczęcie robót zasadniczych planowane jest 8 czerwca.

województwo śląskie

Na terenie województwa śląskiego prowadzone będą prace remontowe na odc. w Rudzie Śląskiej (uskok Halemba) km 327,450 – 328,400 oraz na węzłach: Batory, Bocheńskiego, Witosa. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu odc. w Rudzie Śląskiej oraz procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu na wykonawcę remontu na węzłach. Podpisanie umów z wykonawcami planuje się do końca czerwca. Jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy jest czas utrudnień.

województwo małopolskie

21 maja 2015 r. podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni autostrady A4 na odcinku od wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie do węzła Kraków Wieliczka. ciągu 7 dni od podpisania umowy GDDKiA przekaże plac budowy wykonawcy. Wykonawca zgodnie z umową ma przygotować organizację ruchu na czas robót.
W umowie podpisanej 21 maja 2015 r. określono termin realizacji remontu na 170 dni, jednak nawierzchnia zarówno na autostradzie jak i na węzłach ma być wymieniona w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. Chodzi o to, by maksymalnie skrócić okres z utrudnieniami dla kierowców. W trakcie remontu na odcinku o długości 7,0 km A4 prace remontowe będą prowadzone na zamkniętej jednej jezdni. Autostradowa obwodnica Krakowa w ciągu A4 na tym odcinku posiada przekrój 2×3, w związku z tym na drugiej jezdni wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy, z trwałą separacją kierunków ruchu.

Planowane jest wprowadzenie  przekroju 2×2 czyli po dwa pasy w każdym kierunku. W rejonie węzłów wprowadzone będą zawężenia do jednego pasa ruchu. Po wykonaniu remontu jednej jezdni prace przeniosą się na drugą jezdnię. Szczegóły wprowadzanych zmian znane będą po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

 

 

źródło: GDDKiA

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close