Kolejne zmiany dla przedsiębiorców i pracowników

Kolejne zmiany dla przedsiębiorców i pracowników

Przedstawiamy Państwu kolejne zmiany dotyczące Pracodawców jak i pracowników:

– zmniejszenie podatku PIT z 18 do 17 proc.

(zmiana ma obowiązywać od 1 października 2019 r. ale korzyści pojawią się w ramach rocznego rozliczenia PIT za 2019 r., a więc w 2020 r. Chodzi o to, by nie komplikować rozliczeń podatkowych)

“Obniżenie stawki dotyczyć będzie ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)”

podwyższenie kosztów uzyskania przychodów- obowiązuje od 1 października

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 1 668,72 zł,
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) – obecnie 2 002,05 zł,
 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 2 502,56 zł.

 

podwyżka ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą płacić od nowego roku prawie o 120 zł więcej na ZUS.

Przy takich założeniach, w przyszłym roku przedsiębiorcy będą musieli płacić na ZUS:

 • 612,19 zł zamiast 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 54,11 zł)
 • 250,90 zł zamiast 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost o 22,18 zł)
 • 76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł)
 • 76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł)
 • 52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł)

Na razie składka zdrowotna nie została przedstawiona. Zostanie ostatecznie określona w styczniu 2020 r.

 

– indywidualne konto podatkowe (obowiązuje od 01.01.2020 r.)

Wszystkie podatki będą płacone na JEDNO indywidualne konto bankowe w Urzędzie Skarbowym.

Numery indywidualnych kont będą udostępnione przez Państwa Urzędy Skarbowe, a zawierać będą sumę kontrolną, numer identyfikacji podatkowej oraz numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku. Działać będzie to na takiej samej zasadzie jak konto w ZUS.

jeżeli chodzi o Białą listę podatników, o której wspominaliśmy we wcześniejszej wiadomości dotyczącej zmian, przedstawiamy parę najważniejszych rzeczy:

Robiąc przelew na kwotę powyżej 15 tys. zł sprawdzamy czy kontrahent znajduję się na tak zwanej białej liście oraz czy numer rachunku bankowego, na który mamy wykonać transakcję znajduję się na stronie.

– w przypadku, jeżeli kontrahent nie znajduję się na białej liście, nie możemy wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Od powyższej zasady jest jednak wyjątek. Kwotę ponad 15 tys. zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowymi (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście) właściwym dla sprzedawcy.

– transakcja z osobą prywatną, nie prowadzącą działalności gospodarczej: Zatem podatnik za każdym razem, gdy będzie płacił na rachunek prywatny sprzedawcy a wartość transakcji będzie równa lub powyżej 15 tys. zł będzie musiał składać zawiadomienie w urzędzie skarbowym sprzedawcy.

Obowiązek weryfikowania kontrahentów spoczywa na Państwu, w trakcie wykonywania przelewów bankowych!

Jak sprawdzić kontrahenta?

W jaki sposób będzie można to sprawdzić? Ministerstwo Finansów zaproponowało dwa rozwiązania:

1) tzw. interfejs programistyczny API (ang. application programming interface) oraz

2) plik tekstowy, czyli zasadniczo metodę odręcznej weryfikacji.

 

Aktualnie system API przedstawiony przez Ministerstwo nie jest wersją FINALNĄ! Parametry mogą ulec jeszcze zmianie.

Za pomocą przygotowanego interfejsu prawdopodobnie będzie można zweryfikować jedynie 300 podmiotów dziennie.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close