Kierunek Kariera Zawodowa – bony już w listopadzie

Kierunek Kariera Zawodowa – bony już w listopadzie

Trwają przygotowania do uruchomienia 7 listopada 2018 r. systemu bonowego projektu “Kierunek Kariera Zawodowa”, w którym uczestnicy z pomocą dofinansowania ze środków EFS będą mogli rozwijać swoje kompetencje, uczestnicząc w szerokiej ofercie szkoleń zawodowych.

“Kierunek Kariera Zawodowa” to najnowszy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, realizowany na podstawie Uchwały nr 1491/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Poddziałania 10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, którego celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.

Kto może zostać uczestnikiem projektu “Kierunek Kariera Zawodowa”?

Aby stać się uczestnikiem projektu “Kierunek Kariera Zawodowa”, należy w pierwszej kolejności skorzystać z usługi doradczej, która kończy się sporządzeniem Bilansu Kariery. Zostaną w nim określone kierunki i obszary podwyższania i uzupełniania kwalifikacji.

W związku z tym, że usługa doradcza jest częścią komplementarnego projektu “Kierunek Kariera” należy spełnić warunki brzegowe wejścia do projektu “Kierunek Kariera”:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat);
 • zatrudnienie (bez względu na formę) oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek;
 • związek z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).

Uwaga! Osoby w przedziale wiekowym od 18-25 lat biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie: kierunek.pociagdokariery.pl.

Uczestnicy projektu “Kierunek Kariera”, którzy skorzystali z usługi doradczej i otrzymali Bilans Kariery w okresie od 1.01.2016 r. do dnia uruchomienia systemu bonowego projektu “Kierunek Kariera Zawodowa”, chcąc skorzystać z dofinansowania szkoleń zawodowych na dzień wejścia do projektu “KKZ”, muszą wykazać jedynie związek z województwem małopolskim.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu “Kierunek Kariera Zawodowa”?

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami), takich jak:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe;
 • język obcy zawodowy;
 • prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
 • egzaminy zewnętrzne;
 • studia podyplomowe.

Jak można zgłosić się do projektu “Kierunek Kariera Zawodowa”?

Każda osoba spełniająca warunki progowe, o których mowa wyżej, zgłasza się do programu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W tym celu należy wejść na stronę internetową: kierunek.pociagdokariery.p i kliknąć w kafelek “Zgłoś się”.

W razie problemów technicznych uniemożliwiających rejestrację prosimy
o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close