Kiedy kierowca zawodowy może jeździć bez ważnej karty kierowcy?

Kiedy kierowca zawodowy może jeździć bez ważnej karty kierowcy?

Kiedy kierowca zawodowy może jeździć bez karty kierowcy?

Karta kierowcy to ważny dokument, którego podczas prawie każdego sprawdzania pojazdu wymagają organy kontrolujące.
Co jeśli  karta zostanie uszkodzona, zgubiona, czy też skradziona?

Kiedy karta kierowcy została uszkodzona, zgubiona, skradziona bądź działa wadliwie, kierowca musi w ciągu 7 dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie, w którym mieszka (w Polsce Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych). PWPW wydaje kartę w ciągu 8 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

Kradzież karty kierowcy

W przypadku kradzieży karty kierowca może kontynuować przewóz jedynie wtedy, gdy podczas kontroli okaże zgłoszenie tego procederu na policję.

Uszkodzenie karty kierowcy

Jeśli karta kierowcy zostanie uszkodzona kontynuowanie przewozu możliwe jest, jeśli kierowca posiada przy sobie:

  • kopię złożonego do PWPW wniosku o wydanie duplikatu karty o potwierdzenie jego nadania,
  • uszkodzoną kartę, a po jej odesłaniu kopię wniosku o wydanie nowej z potwierdzeniem jego nadania.

Należy pamiętać także, iż kierowca dysponuje wyłącznie dokumentem w języku polskim. Pracodawca powinien dostarczyć wyjaśnienie także w języku angielskim i niemieckim z opisem sytuacji.

Jazda bez karty kierowcy – jak długo?

W przypadku gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona, kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.

Jazda bez karty kierowcy – sankcje

Warto podkreślić, iż jazda bez karty bądź odpowiednich dokumentów jest sankcjonowana karą pieniężną :

– dla kierowcy – 2 000 zł
– dla zarządzającego transportem – 2 000 zł
– dla przedsiębiorstwa – 5 000 zł
– w przypadku jazdy bez karty ponad 15 dni – 1 000 zł
– brak każdego wymaganego w związku z uszkodzeniem karty wydruku – 100 zł

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.)

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close