Kiedy kierowca może przerwać odpoczynek podczas transportu ?

Kiedy kierowca może przerwać odpoczynek podczas transportu ?

Kiedy można przerwać odpoczynek podczas transportu.

Kiedy kierowca może przerwać odpoczynek ?

Kierowca może na chwilę przerwać odpoczynek, powołując się na wytyczną nr 3 rozporządzenia WE 561/2006.

Zdarza się, że w trakcie odpoczynku kierowca musi na moment wsiąść za kierownicę samochodu i kawałek nim podjechać. Czy to oznacza, że służby kontrolne np. ITD uznają taki odpoczynek za zakończony i nieodebrany prawidłowo ?

Nie, trzeba tylko opisać podjazd na wykresówce lub wydruku i uzasadnić przerwany odpoczynek.

Wytyczna nr 3 do rozporządzenia nr 561/2006 przewiduje, że pod pewnymi warunkami kierowca może przerwać odpoczynek, przestawić pojazd i kontynuować odpoczynek – i nie zapłaci za to kary. Wolno mu tak zrobić bez względu na to, gdzie się znajduje: na przejściu granicznym, na terenie terminalu podczas załadunku lub rozładunku wykonywanego przez kogoś innego albo oczekiwania na załadunek lub rozładunek, na parkingu i w każdej innej sytuacji. Muszą być tylko spełnione trzy warunki.

Jakie warunki trzeba spełnić aby kierowca mógł przerwać odpoczynek ?

Muszą wystąpić obiektywne, nagłe, nadzwyczajne okoliczności, z powodu których pojazd trzeba przestawić. Takimi okolicznościami mogą być przykładowo: wydane kierowcy polecenie podjazdu w celu zrobienia miejsca pojazdom ponadgabarytowym, polecenie przestawienia pojazdu w terminalu, pożar innego pojazdu na parkingu lub inne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i ładunku, przepakowanie pojazdu w celu zrobienia przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych itp. Istotne jest, aby była to sytuacja obiektywna, czyli możliwa do udowodnienia i sprawdzenia, czy zdarzyła się naprawdę.

Przestawienie pojazdu musi nastąpić na polecenie organu (np. policji, straży pożarnej, organów administracji drogowej, celnika) lub pracownika terminalu – osoby te muszą być upoważnione do wydawania takich poleceń. W przypadku pracowników parkingów i terminali kierowca ma prawo uznać, że ubrany w odblaskową kamizelkę człowiek kierujący pojazdami po terminalu jest pracownikiem, który może takie polecenie wydać.

    Nie ma nikogo innego (np. pracownika terminalu, do którego obowiązków należy podstawianie pojazdów), kto mógłby zastąpić kierowcę?

Kierowca, który porusza się po terminalu do załadunku lub rozładunku, może przerwać odpoczynek tylko, gdy wystąpią wszystkie te warunki łącznie. Natomiast jeśli przestawia pojazd na parkingu, wystarczy, że zaszły szczególne okoliczności lub otrzymał polecenie od organu.

Jak zrobić opis?

Żeby uniknąć kary za przerwanie odpoczynku, kierowca musi opisać tę sytuację na wydruku z tachografu lub na rewersie wykresówki i powołać się na wytyczną nr 3. Powinien dokonać opisu niezwłocznie po przerwaniu odpoczynku lub przestawieniu pojazdu. Jeśli więc ma tachograf cyfrowy, powinien od razu wykonać wydruk po zaistniałej sytuacji i go opisać.

Przykładowy opis powinien brzmieć następująco:

Powołując się na wytyczną nr 3 do rozporządzenia WE nr 561/2006, przerywam odpoczynek na około 3 minuty o godzinie 11:34, przestawiłem pojazd na parkingu aby zrobić przejazd dla pojazdu ponadgabarytowego.

Lub tak:

Powołując się na wytyczną nr 3 do rozporządzenia WE nr 561/2006, przerywam odpoczynek na około 5 minut o godzinie 13:58 w celu przestawienia pojazdu na inny bezpieczny parking z powodu pożaru innego pojazdu.

Albo:
Powołując się na wytyczną nr 3 do rozporządzenia WE nr 561/2006 przerywam odpoczynek na około 10 minut o godzinie 12:09 w celu przestawienia pojazdu na inny bezpieczny parking ze względu na zagrożenie pożarowe palące się trawy – na polecenie funkcjonariusza straży pożarnej.

Dobrze by było też, aby każdy taki opis był potwierdzony przez organ, który wydał polecenie przestawienia samochodu. Może to nastąpić w formie adnotacji lub pieczątki pod opisem dokonanym przez kierowcę. Jednak w praktyce uzyskanie takich potwierdzeń nie jest łatwe, a wręcz niemożliwe z uwagi na szybkość działania i udaje się rzadko.

Uwaga! Wytyczne będą zastosowane przez organ jedynie wówczas, kiedy się na nie powołamy. Jeśli więc na wykresówce albo na wydruku nie będzie opisu, to służby kontrolne nałożą karę, nawet gdy kierowca wyjaśni podczas kontroli, że przestawiał auto i wyjaśni powód przerwania odpoczynku.

Przykład

Kierowca podjechał na bezpieczny parking i rozpoczął dzienny okres odpoczynku, który miał trwać 11 godzin. Po 7 godzinach postoju otrzymał polecenie od przybyłej na miejsce firmy przewożącej ponadgabaryty, aby odjechał na dalszą część parkingu, gdyż blokuje miejsce przejazdu i postoju dla gabarytów. Kierowca odjechał, przez co przerwał odpoczynek na ok. 2-3 minuty. Zbagatelizował ten podjazd, ze względu na jego krótki czas trwania, i odebrał następne 4 godziny odpoczynku.

Następnego dnia podczas kontroli usłyszał, że nie odebrał okresu dziennego odpoczynku. Co powinien był zrobić, żeby tego uniknąć ? Zrobić wydruk z tachografu tuż po przestawieniu pojazdu i opisać całą sytuację, powołując się na wytyczną nr 3  WE 561/2006.

Podstawa prawna:

wytyczna nr 3 do rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2006/22/WE, rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia