Kasa fiskalna w 2017 roku

Kasa fiskalna w 2017 roku

Kasa fiskalna nie jest obowiązkowa m. in. przy obrocie do 20.000 zł rocznie na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych. W przypadku niektórych czynności limitu tego nie można stosować, niemniej po ich wykonaniu przedsiębiorcy mieli jeszcze dwa miesiące na instalacje kasy fiskalnej i rozpoczęcie jej wykorzystywania przy sprzedaży. Zasada ta ulega zmianie w 2017 r.

Zmiana przepisów obejmuje następujące rodzaje usług:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
 • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
 • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

W 2016 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu obrotu na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych zwolnienie traciło moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano określoną usługę. W 2017 r. zasady powyższej nie stosuje się już i obowiązek ewidencjonowania następuje z chwilą wykonania każdej z powyższych usług, jak również usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

Przepisy przejściowe ochronią tylko do marca 2017 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku podatników, którzy:

 • nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
 • nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie innych zwolnień (np. nie obejmuje ich zasada zwolnienia do obrotu 20.000 zł)

– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2017 r.

Powyższa zasada powoduje, że wszyscy podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w 2017 r. muszą uważać na wykonanie powyższych usług – od chwili, gdy zaczną je świadczyć, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej i ewidencjonowania obrotu za jej pomocą.

Źródło: www.vat.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close