od 1 września 2019 - podzielona płatność !!nie stosujesz = płacisz karę!!

KARY za niestosowanie podzielonej płatności – od 1.09.2019

KARY za niestosowanie podzielonej płatności – od 1.09.2019

Plan Ministerstwa Finansów od 1 września 2019 r. – PODZIELONA PŁATNOŚĆ

Resort finansów planuje od 1 września 2019 r. zobowiązać niektóre branże do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wskazano, iż w obszarach narażonych na oszustwa związane z VAT ta forma rozliczeń będzie obowiązkowa. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył m.in. usług budowlanych i budowlano-montażowych, transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obligatoryjnym MPP zawierać będzie dodany do ustawy o VAT załącznik. W związku z tym, w stosunku do pozostałych towarów i usług niewymienionych w tym załączniku, mechanizm podzielonej płatności będzie nadal funkcjonował jako dobrowolny.

Limit 15 000 zł 

Należy jednak podkreślić, że obligatoryjnym stosowaniem MPP mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Kary dla podatników 

Rząd planuje także wprowadzić do ustawy o VAT bardzo wysokie kary dla podatników, którzy będąc zobowiązani do stosowania MPP, nie będą go stosować. Do art. 106e ustawy o VAT zostanie dodany ust. 12 nakładający na sprzedawcę (wystawcę faktury) sankcję w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia “mechanizm podzielonej płatności”, który ma stanowić informację, że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem MPP. Jak uzasadniło Ministerstwo, brak tego oznaczenia na fakturze może generować nieprawidłowości w obrocie towarami lub usługami polegające m.in. na pomijaniu stosowania MPP i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z nieodprowadzonym VAT.

Ponadto planuje się wprowadzenie sankcji dla nabywcy (zmiana art. 108a ustawy o VAT poprzez dodanie ust. 7), który, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności, ureguluje tę kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
16
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

04paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

11paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

11paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 – pozostali płatnicy składek

20paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close