Karta Przedsiębiorstwa Karta Firmowa do Tachografu cyfrowego nowej generacji – G2

Karta Przedsiębiorstwa Karta Firmowa do Tachografu cyfrowego nowej generacji – G2

Karta Przedsiębiorstwa Karta Firmowa do Tachografu cyfrowego nowej generacji – G2

Karta Przedsiębiorstwa – w jaki sposób złożyć wniosek o kartę przedsiębiorstwa? Jak długo ważna jest karta firmowa? Ile kosztuje karta przedsiębiorstwa? Czy jest obowiązek posiadania takiego dokumentu?

Karta przedsiębiorstwa / karta firmowa

Firmy, które posiadają pojazdy wyposażone w tachograf cyfrowy mogą posiadać ważną kartę przedsiębiorstwa.

Wniosek o kartę przedsiębiorstwa może złożyć właściciel firmy transportowej (posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencję transportową) lub inny podmiot wykonujący przewozy drogowe (przewóz na potrzeby własne) będący właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, który jest objęty obowiązkiem posiadania zainstalowanego urządzenia rejestrującego jakim jest tachograf cyfrowy (dot. autobusów i samochodów ciężarowych).

Karta przedsiębiorstwa wydawana jest przez PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) na okres 5 lat. Karta przedsiębiorstwa nie może zostać wydana podmiotom wykonującym aktywację tachografów cyfrowych jak i legalizację tachografów – kalibrację – czyli warsztatom. Warsztaty tachografów cyfrowych mogą wyrobić dla swoich potrzeb Kartę Warsztatową.

Karta Przedsiębiorstwa –  oznacza kartę do tachografu wydaną przez organ państwa członkowskiego (PWPW) przedsiębiorstwu transportowemu używającemu pojazdów wyposażonych w tachografy, która identyfikuje to przedsiębiorstwo transportowe i pozwala na wyświetlanie, pobieranie i drukowanie danych zapisanych w tachografie, który został zabezpieczony blokadą (blokadą firmową) przez to przedsiębiorstwo transportowe.

Jak wyrobić kartę przedsiębiorstwa?

Aby wyrobić kartę przedsiębiorstwa należy:

 • posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania przewozów
 • wejść na stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych  info-car.pl
 • złożyć prawidłowo wypełniony wniosek w formie elektronicznej lub pobrać wniosek papierowy, wypełnić i wysłać przesyłką pocztową
 • dokonać wpłaty kwoty 282,90 zł (230,00 zł netto) na konto PWPW
  numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
  W tytule przelewu umieść numer NIP i nazwę przedsiębiorstwa
 • prawidłowo wypełniony wniosek wysyłamy do PWPW S.A. wybranego operatora pocztowego (kuriera) pod następujący adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem “STC”

 

Jak długo będziemy czekać na kartę przedsiębiorstwa?

Są dwa terminy oczekiwania na wydanie karty:

 • do 7 dni roboczy przy składaniu wniosku online wysłanym przez Internet.
  Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty do tachografu przez internet — potrzebujesz dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu) i aplikację mobilną eDO App, lub profilu zaufanego (eGO), bądź podpisu kwalifikowanego (certyfikatu kwalifikowanego). Narzędzia te pozwalają potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
 • Do 30 dni wniosek papierowy składany tradycyjnie przez operatora pocztowego.

 

Przedsiębiorca może wnioskować o wydanie większej liczby kart przedsiębiorstwa niż jedna.

Masz pytania związane z kartami cyfrowymi? Zadzwoń tel. 22 332 92 90

Infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00
Email: tachograf@pwpw.pl

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 1. Karczunkowska 30 02-871 Warszawa

Uwaga! PWPW Nie przyjmuje wniosków o kartę przedsiębiorstwa przywiezionych osobiście!

Na karcie przedsiębiorstwa zapisywane są informacje o każdej czynności wykonywanej za pomocą karty przedsiębiorstwa:

 • data i godzina czynności
 • rodzaj czynności: włącznie blokady firmowej, zdjęcie blokady firmowej, pobranie danych z karty, pobranie danych z tachografu
 • okres pobranych danych cyfrowych
 • nr rejestracyjny pojazdu i oznaczenie państwa w jakim pojazd jest zarejestrowany
 • nr karty i państwo wydające kartę

Jeżeli jesteśmy już posiadaczami karty przedsiębiorstwa i chcemy pobrać jakiekolwiek dane z tachografu cyfrowego lub z karty kierowcy, która jest w tachografie musimy.:

 • włożyć do urządzenia rejestrującego kartę przedsiębiorstwa którą ten tachograf został zablokowany
 • podłączyć urządzenie do pobierania danych cyfrowych z tachografu.

 

Czy mamy obowiązek posiadania karty przedsiębiorstwa?

 

W obecnym stanie prawnym nie mamy obowiązku posiadania ważnej karty przedsiębiorstwa. Mamy natomiast obowiązek zachowania terminów pobierania danych z urządzeń rejestrujących – tachografów – minimum raz na 90 dni. Oznacza to że maksymalny okres na wczytanie odpowiednich danych nie przekracza 90 dni w przypadku danych z jednostki pojazdowej. Należy zatem pamiętać, że częściej możemy byle nie rzadziej niż co 90 dni. Odpowiednie dane oznaczają wszelkie dane zarejestrowane przez tachograf oprócz danych dotyczących prędkości. Odpowiednie dane należy wczytywać w sposób zapobiegający ich utracie.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1),

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2209)

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close