JPK, elektroniczne kontrole podatkowe, Centralny Rejestr Faktur

JPK, elektroniczne kontrole podatkowe, Centralny Rejestr Faktur

15 września 2016 r. na konferencji „Elektroniczne kontrole podatkowe – pierwsze doświadczenia. Wyzwania przedsiębiorców i rozwiązania ekspertów” przedstawiciele Ministerstwa Finansów przestawili aktualny stan wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. zaczyna wraz z MF prace nad Centralnym Rejestrem Faktur i zaawansowanymi narzędziami do analizy plików JPK.

Obecny na  Konferencji Wiesław Jasiński podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej ocenił na podstawie pierwszych doświadczeń, że początki funkcjonowania JPK w Polsce z perspektywy MiF wyglądają obiecująco.

Według danych z 28 sierpnia 2016 r. 5770 podmiotów złożyło JPK_VAT za lipiec 2016 r.. I w zdecydowanej większości pliki te były poprawne i zgodne ze złożonymi deklaracjami VAT.

Minister Jasiński podkreślił, że JPK jest standardem międzynarodowym zalecanym m.in. przez OECD, wdrożonym już przez niektóre państwa UE. Polska korzysta ze wszystkich dostępnych doświadczeń zagranicznych w zakresie wdrażania JPK ale też zauważył, że w Polsce JPK jest i będzie wdrażany w bardzo szerokim (o ile nie najszerszym) zakresie.

Minister Jasiński  ocenił, że JPK i kolejne narzędzia i instytucje elektronicznych kontroli podatkowych i skarbowych (nad którymi prace trwają) mogą być najważniejszym elementem uszczelnienia systemu podatkowego – ważniejszym może niż nowelizacje przepisów prawnych.

Zdaniem Jasińskiego JPK raportowanie JPK_VAT jest traktowane przez MF specjalnie i priorytetowo

Minister podziękował podatnikom za wszelkie uwagi krytyczne i wyrozumiałość przy wdrażaniu JPK. Jednocześnie przeprosił za danie podatnikom niewiele czasu na wdrożenie JPK i późne oddanie do dyspozycji podatników aplikacji do wysyłania plików JPK.

Minister Jasiński  odniósł się do uwagi, że JPK jest kosztowny – jego zdaniem korzyści (także dla podatników – szybsze kontrole) z wprowadzenia JPK wielokrotnie przewyższają koszty wdrożenia. A od narzędzi informatycznych w administracji podatkowej i skarbowej wykorzystywanych przy kontrolach nie ma jego zdaniem odwrotu.

Jeszcze przed końcem 2016 r. MF przedstawi kolejne propozycje z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i elektronicznych kontroli podatkowych.

Minister Jasiński wspomniał także o toczących się pracach nad Centralnym Rejestrem Faktur, który będzie tworzyć Ministerstwo Finansów we współpracy ze spółką Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

W dniu 13 września 2016 r. spółka Aplikacje Krytyczne, powołana na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Priorytetowymi zadaniami tej spółki są właśnie budowa Centralnego Rejestru Faktur oraz narzędzi do zaawansowanej analityki (plików JPK i faktur zgromadzonych w CRF) opartej na statystyce matematycznej, których realizacja jest zaplanowana na koniec pierwszego półrocza 2017 r.

Z komunikatu MF z 16 września 2016 r. wiadomo, że 15 września 2016 r. Minister Finansów oraz zarząd spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o podpisali umowę o świadczenie usług regulująca m.in. zasady nieodpłatnego przekazania praw własności intelektualnej do oprogramowania wytworzonego przez spółkę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej Przemysław Krawczyk przedstawił wstępną analizę danych przesłanych w plikach JPK_VAT, potwierdzając to, że większość przesłanych MF danych było zgodnych ze złożonymi deklaracjami VAT.

Przypomniał, że MF jest administratorem tych danych i zapewnił, że bardzo wąska liczba pracowników i analityków MF ma dostęp do tych danych.

Dyrektor Krawczyk zapowiedział zmiany w strukturze ewidencji VAT i tym samym struktury JPK_VAT od 2017 roku. Nowością będzie m.in. konieczność wskazania NIP nabywcy. Ale struktura JPK_VAT zmieni się już trochę od października 2016 r., bowiem zmienia się nieco deklaracja VAT.

Zapowiedział dalsze usprawnienie i automatyzację procesu przesyłania plików JPK.

Dyrektor Krawczyk zwrócił uwagę na szybkość i efektywność kontroli podatkowych prowadzonych z użyciem plików JPK. Podkreślił, że kontrole mogą w tym systemie dotyczyć 100% podmiotów a nie wyrywkowo wybranych.

Możliwe będzie np. wykrywanie nieprawidłowości w poszczególnych branżach i kontrolowanie (całościowe) podmiotów działających w tych branżach.

Narzędzia analityczne (które nie są jeszcze w pełni gotowe), będą pozwalały także m.in. na weryfikację prawidłowości ustalenia przez podatnika momentu powstania obowiązku podatkowego.

Zdaniem Dyrektora Krawczyka ujednolicenie formatu elektronicznego danych finansowo-księgowych pomoże także podatnikom w analizie tych danych. Podatnicy będą mogli np. sami (w ramach wewnętrznego audytu) szybko wychwycić swoje błędy np. w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Pani Agnieszka Gajewska, biegły rewident, prezes Warszawskiego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zwróciła uwagę na takie problemy z wdrożeniem JPK, jak:

– krótki czas na wdrożenie JPK,

– podpis elektroniczny, który jest aktualnie niezbędny, także do testowania wysyłki plików JPK

– brak informacji ze strony MF lub zmieniane informacje, jak to miało miejsce z fakturami zakupu, których ostatecznie nie trzeba raportować w plikach JPK – ale jej zdaniem to się zmieni;

– wysokie koszty wdrożenia JPK.

Zwróciła też uwagę, że JPK wymusi zmianę niektórych złych przyzwyczajeń księgowych. Jej zdaniem istnieją księgowi, którzy nieraz długi czas nie księgują dokumentów, przetrzymując je w schowkach, czy „poczekalniach” informatycznych systemów F-K. Teraz JPK wymusi księgowanie na bieżąco. JPK wymusi też zadbanie przez podatników o 100% zgodność rejestrów VAT z deklaracją VAT i plikiem JPK_VAT.

Zdaniem Agnieszki Gajewskiej JPK pomoże podatnikom w wewnętrznych kontrolach biznesowych.

Agnieszka Gajewska przedstawiła też swoje rekomendacje w zakresie JPK. Uznała m.in. za konieczne, by MF wydawało na bieżąco wytyczne w formie interpretacji ogólnych do sytuacji niestandardowych (np. faktura a paragon; korekta 150 dni)

Zaapelowała do MF o stworzenie aplikacji dla podatników do weryfikacji plików JPK. W dalszej perspektywie uznała za celowe wprowadzenie pełnej digitalizacji faktur – przejście całkowicie na e-faktury w jednolitym formacie w skali kraju.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close