Jesteśmy w finale RegioStars Awards!

Jesteśmy w finale RegioStars Awards!

Projekt-  “PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia”

Projekt “PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” WUP w Krakowie znalazł się w gronie finalistów konkursu RegioStars 2017.

Niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, wybrało 24 finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o 4 najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską. Wśród finalistów znalazł się projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. “PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego , zgłoszony w kategorii “Edukacja i szkolenia”. 

 24 finalistów pochodzi z regionów i miast z 20 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz jednego kraju sąsiadującego: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski (oprócz projektu WUP w Krakowie – Małopolska Karta Aglomeracyjna, Zintegrowane usługi publiczne i płatności elektroniczne Olsztyna), Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.  

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni we wtorek, 10 października 2017 r., w Brukseli podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars. 

Przypominamy, że w ramach konkursu RegioStars co roku wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych w następujących kategoriach: 

  1. Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP; 
  2. Unia energetyczna: działania w dziedzinie klimatu; 
  3. Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo; 
  4. Edukacja i szkolenia; 
  5. CityStars: miasta przechodzące na technologię cyfrową.  

Ponadto warto zaznaczyć, że projekt “PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” wyróżniło również Ministerstwo Rozwoju w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017, który ma na celu wyłonienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Projekt został zgłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w kategorii “Rozwój środowiska biznesowego”.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close