Jak założyć działalność gospodarczą? Formularz CEIDG krok po kroku

Jak założyć działalność gospodarczą? Formularz CEIDG krok po kroku

Samozatrudnienie w Polsce cieszy się, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat dużym zainteresowaniem. Są różne czynniku wpływające na wybór właśnie takiego sposobu zarobkowania. Dla niektórych jest to jednak spore wyzwanie już na samym początku, kiedy to trzeba założyć działalność gospodarczą i dokonać wszelkich niezbędnych formalności w tym zakresie. W niniejszym artykule podpowiemy od czego zacząć.

Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej

Istnieje kilka form prawnych pod jakimi może funkcjonować przedsiębiorstwo. Może ono być prowadzone jako spółka prawa handlowego (z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego), spółka osobowa (np. spółka cywilna) czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Ta ostatnia jest wciąż najbardziej popularną i najczęściej wybieraną formą organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Podstawą jej działania jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG.

Wniosek CEIDG

Poprawnie wypełniony i złożony w urzędzie miasta bądź gminy wniosek jest potwierdzeniem założenia działalności gospodarczej. Można go wypełnić na dwa sposoby w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.

Decydując się na złożenie wniosku w tradycyjnej wersji papierowej należy udać się do najbliższego urzędu gminy, pobrać dostępny tam formularz, wypełnić go odręcznie i złożyć u pracownika urzędu. Możemy również wniosek pobrać ze strony internetowej (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba ), wydrukować go i wypełnić w domu, a następnie złożyć w urzędzie gminy. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dowód osobisty!

Składając wniosek w wersji elektronicznej możemy to zrobić nawet bez wychodzenia z domu, jeżeli mamy uprawnienia, aby podpisać wniosek również elektronicznie. W tym celu możemy posłużyć się profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikat kwalifikowany). Kwalifikowany podpis elektroniczny wciąż nie jest jeszcze powszechny, natomiast profil zaufany cieszy się zwłaszcza w ostatnim czasie dużym zainteresowanie. W tym miejscu warto dodać, że profil zaufany możemy założyć za pośrednictwem banku, w którym posiadamy swój rachunek bankowy.

Jeśli natomiast nie posiadamy aktualnie ani kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego ePUAP, wówczas możemy wypełnić anonimowy wniosek online. W tej sytuacji procedura również nie jest bardzo skomplikowana, ponieważ zawiera się w zaledwie 4 krokach. Poniżej omówimy właśnie ten sposób składania wniosku.

Jak wypełnić formularz CEIDG?

Sam wniosek CEIDG jest dość intuicyjny, w kolorze czerwonym zaznaczone są pola obowiązkowe, czyli takie, które koniecznie musimy wypełnić. Przy niektórych polach pojawia się znaczek pytajnika. Po najechaniu na niego kursorem pokazują nam się przydatne podpowiedzi.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, warto przygotować sobie kilka niezbędnych informacji, aby usprawnić pracę.

Numer NIP

Aktualnie numerem identyfikacyjnym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest numer PESEL. Dlatego często osoby takie nie posiadają numeru NIP. Wówczas na formularzu należy zaznaczyć opcję „nie posiadam numeru NIP”. Niektóre osoby mogły już wcześniej mieć nadany numer NIP (pomimo tego, że aktualnie się nim nie posługują), np. kiedy prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą. Wtedy należy go wpisać we właściwe pole, ponieważ nie ulegnie on zmianie i przy prowadzeniu nowej działalności gospodarczej właśnie nim będziemy się posługiwali.

Numer REGON

Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy prowadzili już wcześniej działalność gospodarczą. Mają oni bowiem już nadany numer REGON, który można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon. Jeżeli taka sytuacja nas nie dotyczy zaznaczamy opcję „Nie posiadam numeru REGON”.

Firma przedsiębiorcy

Firmy przedsiębiorcy to w potocznym rozumieniu po prostu jej nazwa. Co do zasady mamy dość dużą swobodą w jej wyborze i w dużej mierze zależy ona od naszej kreatywności. Nie mniej jednak istnieje kilka istotnych zasad w tym zakresie. Oznaczenie przedsiębiorcy nie może zawierać nazwisk innych przedsiębiorców oraz skrótów zarezerwowanych dla spółek. Nazwa przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nazwa nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródła zaopatrzenia.

WAŻNE! Nazwa firmy musi ZAWSZE zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy)!

Nazwa skrócona

Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. Jeśli nie chcemy posługiwać się taką nazwą wówczas w polu tym wpisujemy po prostu swoje imię i nazwisko

Forma opodatkowania

Wybór właściwej formy opodatkowania jest niezwykle istotny, ponieważ co do zasady raz wybrana forma opodatkowania obowiązuje w danym roku podatkowy i można ją zmienić dopiero po jego zakończeniu.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest, jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Profesjonalne biuro rachunkowe bowiem już na etapie planowania działalności doradzi jaka forma opodatkowania będzie dla przedsiębiorcy najbardziej korzystna oraz przedstawi warunki jej stosowania. Pozwoli to na uniknięcie błędów już na starcie.

Biuro Rachunkowe

Jeśli przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej nawiążemy współpracę z biurem rachunkowym, wówczas we wniosku CEIDG od razu możemy wpisać dane tego podmiotu (nazwę i numer NIP). Dodatkowo możemy też wpisać adres biura rachunkowego jako miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej (oczywiście jeśli wynika to z warunków współpracy).

Kody PKD

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzaju działalności gospodarczej, jakie realizują jednostki. Brzmi skomplikowanie? W rzeczywistości kody PKD określają po prostu jaką działalnością zajmuje się konkretna firma. W celu wyboru właściwego kodu możemy posłużyć się pomocą wyszukiwarką (dostępną nawet na samym formularzu CEDIG).

Warto dodać, że wybieramy jeden kod PKD, który określa przeważający rodzaj działalności oraz możemy (ale nie jest to konieczne) wybrać dodatkowe kody PKD. Należy pamiętać, że nie możemy sprzedać towaru, świadczyć usługi itp., które nie są zgodne z profilem naszej działalności określonym według kodów PKD.

Jeśli np. zamierzasz prowadzić własną firmę transportową świadczącą usługi transportu drogowego rzeczy wybierz kod PKD 49.41.Z – transport drogowy towarów. Jednak w sytuacji kiedy nie wykluczasz możliwości świadczenia dodatkowych usług jak np. naprawa pojazdów samochodowych, dopisz od razu kolejny dodatkowy PKD 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Złożenie wniosku CEIDG

Kiedy już wypełnisz poprawnie cały formularz, twój wniosek otrzyma swój kod. Możesz go zapisać lub wydrukować sam wniosek (jego tło będzie zawierało zapis „wersja robocza”). Będzie on potrzebny podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga bowiem wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada ci do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym podpisałeś wniosek w Urzędzie Gminy.

WAŻNE! Wniosek CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Biuro Rachunkowe euroPiM

Jeśli po zapoznaniu się z powyższym artykułem, mimo wszystko założenie działalności gospodarczej i „przebicie się” przez procedury wydaje Ci się zbyt skomplikowane zapraszamy do współpracy z naszym Biurem Rachunkowym.

Pomożemy wybrać odpowiednią formę opodatkowania i pomożemy wypełnić wniosek.

Zapraszamy do kontaktu

euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek

Graniczna 8A

33-100 Tarnów

Tel.: +48 733 339 337

@: kontakt@localhost

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia