„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”

Data dodatnia: 22 września, 2015

„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym. Prace mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień, wpisujących się w tematykę Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju: Zmiany klimatu, Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, Godna praca. 

Konkurs jest wspólnym działaniem Grupy Wyszehradzkiej V4 (Słowacja, Czechy, Węgry, Polska) realizowanym w Europejskim Roku na rzecz Rozwoju pod hasłem „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.W Polsce odbywa się w ramach projektu nr 519/2015 „Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat II”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku.

Cele konkursu

(wynikające z celów ERR i edukacji globalnej w podstawie programowej):
 1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat obecnego kierunku unijnej polityki rozwoju;
 2. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;
 3. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć, dotykających kobiety i dziewczęta w różnych regionach, w szczególności w zakresie dostępu do kształcenia, miejsc pracy i systemów opieki zdrowotnej, a także o innych nadużyciach;
 4. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;
 5. wyzwalanie w uczniach i uczennicach aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności;
 6. kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie; promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej 

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, centralnym

Harmonogram konkursu

 • do 10.09.2015ogłoszenie konkursu
 • do 28.09.2015zakończenie etapu szkolnego, zgłoszenie prac konkursowych do poziomu regionalnego (wojewódzkiego)
 • do 05.10.2015zakończenie etapu regionalnego, zgłoszenie prac konkursowych do poziomu ogólnokrajowego (centralnego)
 • 10.2015ogłoszenie listy laureatów etapu centralnego i przekazanie zwycięskich prac na wystawę organizowaną w Bratysławie 14.10., podczas Dnia Rozwoju 2015.
 • X-XI. 2015 – wystawy zwycięskich prac (szkoła, środowisko lokalne, regiony, w Tygodniu Edukacji Globalnej) wręczenie nagród, wizyta studyjna
 • 12.2015 – konferencja podsumowująca projekt „Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat” w ORE, podczas której zaprezentowane zostaną prace laureatów (finalistów).

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich na adres email: grazyna.kurowska@ore.edu.pl 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

21Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close