Jak otworzyć firmę transportową? 2022

Jak otworzyć firmę transportową?

Jak otworzyć firmę transportową?

Transport drogowy rzeczy odgrywa ogromną rolę w Polskiej gospodarce. Jest to branża, która wciąż się rozwija. Polscy przewoźnicy coraz bardziej liczą się na europejskich rynkach. Nadal widać ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na kierowców zawodowych. Ci z kolei często stają przed wyborem zatrudnienia u pracodawcy lub pracy na własny rachunek. Własna działalność gospodarcza to spore wyzwanie, ale też dużo możliwości rozwoju. Jak otworzyć firmę transportową i od czego zacząć?

Jak otworzyć firmę transportową? – forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwo w Polsce może być prowadzone w kilku formach, m.in. jako spółka prawa handlowego (najbardziej popularna jest spółka z graniczoną odpowiedzialnością) z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka osobowa (najczęściej spółka cywilna) lub jednoosobowa działalność gospodarcza. Najprostsza do założenia i najmniej sformalizowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, zwłaszcza dla osób które dopiero zaczynają przygodę z własnym biznesem, dlatego poniżej skupimy się właśnie na tej formie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – wpis do CEIDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest przez osobę fizyczną, która całym swoim majątkiem odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa. Podstawą jej funkcjonowania jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Samo założenie działalności w tym przypadku nie jest skomplikowanym procesem. Można tego dokonać:

– osobiście – wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy

– online – dotyczy osób posiadających podpis zaufany lub podpis kwalifikowany

– listownie – wniosek można przesłać listem poleconym, lecz wymaga to własnoręcznego podpisu wnioskodawcy potwierdzonego przez notariusza.

Więcej szczegółów na temat wypełnienia wniosku CEIDG https://europim.pl/jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza-formularz-ceidg-krok-po-kroku/

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, przedsiębiorca ma od razu możliwość zgłoszenia się do ubezpieczenia (ZUS), wypełniając dodatkowy dokument będący załącznikiem do wniosku.

Zgłoszenie faktu prowadzenia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego dokonuje się automatycznie.

UWAGA!! Jeśli przedsiębiorca chce zgłosić się jako płatnik podatku od towarów i usług (zgłoszenie do VAT) należy dodatkowo złożyć w urzędzie odpowiedni formularz rejestracyjny (VAT-R).

Firmowy rachunek bankowy

Co do zasady, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Należy co prawda posiadać rachunek bankowy do regulowania należności związanych ze składkami ZUS, podatkami czy transakcjami z kontrahentami, ale nie ma mowy o tym, że musi to być rachunek firmowy.

W praktyce jednak często regulaminy banków dotyczące kont prywatnych wprost wskazują, że rachunki takie (prywatne) nie są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto w przypadku jakiejkolwiek czynności sprawdzających np. przez urząd skarbowy, organ kontrolujący ma w takiej sytuacji dostęp do wszystkich transakcji podatnika, również tych prywatnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

WWAŻNE! W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi płatnikami podatku VAT posiadanie rachunku bankowego FIRMOWEGO jest obowiązkowe.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tzw. białej liście podatników, chodzi o obowiązek sprawdzania statusu VAT kontrahenta oraz weryfikację jego rachunku bankowego przed dokonaniem płatności. Więcej na ten temat białej listy podatników: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00226#5

Samochód ciężarowy

Trudno mówić o prowadzeniu działalności transportowej bez odpowiedniego pojazdu. Posiadanie własnego samochodu jest warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej.

Oczywiście przedsiębiorca nie musi mieć zakupionego samochodu na własność już na starcie firmy. Zresztą bardzo często nie jest w stanie sobie pozwolić na tak duży wydatek. Coraz większą popularnością cieszą się leasingi samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, czy naczep. Inną możliwością jest najem, użyczenie czy np. dzierżawa.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Prowadzenie firmy transportowej w przypadku wykorzystywania pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony jest działalnością regulowaną wymagającą uzyskania odpowiednich zezwoleń/licencji.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie o obszar świadczenia usług transportowych, czy będzie to wyłącznie teren Polski, czy również zagranica.

Jeśli działalność transportowa prowadzona będzie wyłącznie w kraju wówczas należy uzyskać tzw. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, potocznie często zwane „licencją krajową”.

WAŻNE!! Należy pamiętać że dokumentem uprawniającym do wykonywania transportu drogowego towarów na terenie Polski jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Pojęcie „licencja krajowa” jest jedynie potocznie stosowanym, łatwiejszym do zapamiętania, pojęciem na określenie tego właśnie zezwolenia.

Zezwolenie wydawane jest przez starostwo powiatowe (urząd miasta) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w przypadku JDG).

Licencja wspólnotowa

Jeśli natomiast przedsiębiorca będzie wykonywał transport międzynarodowy wówczas musi koniecznie uzyskać licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy, która wydawana jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego – Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego.

Jeśli chodzi natomiast o transport busami do 3,5 tony to działalność ta wykonywana w Polsce nie wymaga posiadania dodatkowych zezwoleń czy licencji. Natomiast przypadku transportu pojazdami powyżej 2,5 do 3,5 tony w transporcie międzynarodowym od 21 maja 2022 r. wymagana jest również licencja wspólnotowa – taka sama jak w przypadku pojazdów powyżej 3,5 tony.

Aby uzyskać licencję transportową należy spełnić określone przepisami wymagania m. in. dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności finansowej do prowadzenia działalności transportowej, dysponować bazą eksploatacyjną, cieszyć się dobrą reputacją czy posiadać w przedsiębiorstwie osobę zarządzającą transportem legitymującą się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Więcej na temat uzyskiwania licencji wspólnotowej w naszym poradniku:

https://europim.pl/jak-uzyskac-licencje-transportowa-poradnik/

Jak otworzyć firmę transportową? Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu: 733 339 337

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close