Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy?

Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy – takie magiczne określenie, co dokładnie oznacza? Czy należy je ewidencjonować? Co wiąże się z brakiem ewidencji? Są to pytania, które powinien zadać sobie właściciel firmy zajmującej się przewozem towarów lub przewozem osób. Ponieważ to na nim jako pracodawcy ciąży obowiązek udokumentowania przed służbami takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Inspekcja Transportu Drogowego.

Czas pracy kierowcy

Zatrudniającą pracownika na stanowisko kierowcy trzeba wziąć pod uwagę, że dotyczą go nie tylko przepisy związane z Kodeksem Pracy ale również Ustawą o czasie pracy kierowcy, jak również rozporządzeniem 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z ustawą Art. 6 ust:

  1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

1) prowadzenie pojazdu

2) załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;

3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

4) czynności spedycyjne

5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy

7) niezbędne formalności administracyjne

8) utrzymanie pojazdu w czystości.

  1. Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.
  2. Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

Ewidencja czasu pracy – jak ja prowadzić?

Skoro już wiemy co to jest czas pracy kierowcy to teraz należy się zastanowić w jaki sposób pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy. Ma różne możliwości, są to między innymi:

  • zapisy na wykresówkach;
  • wydruk danych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  • inne dokumenty potwierdzające czasu pracy i rodzaj wykonywanej czynności;
  • rejestr opracowany na podstawie dokumentów wskazanych powyżej.

Co ważne ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego. Dodatkowo nie wystarczy tylko posiadanie ewidencji, ponieważ na jej podstawie kierowca powinien zostać rozliczony w liście płac. Dlatego samo prowadzenie ewidencji na podstawie zapisu na wykresówkach czy wydruk z danych z karty bądź same pliku nie pozwolą Pracodawcy na rzetelne określenie jakie powinno być faktyczne wynagrodzenie kierowcy. Pomimo że ustawa dopuszcza takiego formy ewidencjonowania warto pomyśleć, w jaki sposób można udokumentować rzetelne wyliczenie wynagrodzenia pracownika jeśli nie ma się ewidencji przygotowanej na podstawie danych z wykresówek czy karty kierowcy.

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się z szeregiem obowiązków dlatego czasem warto zastanowić się czy nie zlecić obsługi kadrowo/ księgowej specjalistom mającym doświadczenie w temacie ewidencji czasu pracy kierowców oraz rozliczania czasu pracy kierowców oraz ich delegacji.