Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE – przewodnik

Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE – przewodnik

Komisja Europejska opublikowała przewodnik, w którym zawarte są ogólne informacje o możliwościach uzyskania finansowania ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020. Z przewodnika mogą korzystać małe przedsiębiorstwa (MŚP), organizacje pozarządowe (NGO), ludzie młodzi, naukowcy, rolnicy, organy  sektora publicznego i inne.

Zawiera on informacje podstawowe i odsyła do stron internetowych na temat możliwości uzyskania finansowania z UE w latach 2014–2020. Można się z niego np. dowiedzieć:

  • jak i gdzie ubiegać się o dofinansowanie
  • jakie są inne zasady ogólne (m.in. zasady kwalifikowalności).

Nowy budżet UE, zwany również wieloletnimi ramami finansowymi, dotyczy lat 2014–2020. Programy UE nowej generacji opierają się na dotychczasowych osiągnięciach, ale zostały udoskonalone i uproszczone. W widoczny sposób położono w nich nacisk na obszary o kluczowym znaczeniu dla przyszłości UE, do których należą: badania naukowe i innowacje, transport, energia, miejsca pracy dla młodszego pokolenia i poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, żeby wymienić tylko kilka z nich. Nasz cel jest jasny: pobudzenie wzrostu gospodarczego i stworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia w Europie.

Inną sprawą, na którą kładziemy nacisk, jest zmniejszenie biurokracji. UE uprościła swoje przepisy finansowe dla europejskich przedsiębiorstw, miast, regionów, naukowców i organizacji pozarządowych. Dostęp do środków finansowych UE powinien być obecnie łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, przy czym nieustannie pracujemy nad dalszą poprawą. Chcielibyśmy, aby mogli Państwo przeznaczyć swój czas na efektywną pracę, a nie na wypełnianie formularzy.

Opracowana publikacja zawiera wiele informacji dotyczących potrzeb w zakresie finansowania. Zawiera ona łącza do bardziej szczegółowych informacji na temat konkretnych możliwości. Są w niej również przykłady oraz praktyczne wskazówki.

Przewodnik dostępny jest na stronie: www.ec.europa.eu 

Źródło: www.ec.europa.eu  

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close