Import połączony z WDT może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT

Import połączony z WDT może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT

Dopuszczalne jest zwolnienie z podatku od towarów i usług w przypadku, gdy importowane do kraju towary przeznaczone są do wywozu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Pamiętać należy jednak o spełnieniu szeregu warunków tego zwolnienia.

Podatek VAT nie będzie pobrany w przypadku importu towarów, gdy miejscem ich przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski i wywóz z terytorium kraju nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zwolnienie z podatku w miejsce stosowania dwóch stawek podatkowych (importowej z prawem odliczenia podatku naliczonego oraz zerowej z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej)  charakteryzuje się mniejszym zakresem formalności oraz obowiązków sprawozdawczych.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest status importera. Musi on być podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE oraz dodatkowo spełnić musi następujące warunki:

 • w momencie importu:
  • podał swój ważny numer identyfikacji VAT-UE;
  • przedstawił dowód wskazujący, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego;
  • podał ważny numer identyfikacyjny VAT-UE:
   • przyznany mu w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów – jeżeli sam przemieszcza je w ramach własnych magazynów,
   • nabywcy towarów,
 • w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, przedstawi dokument potwierdzającego wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a gdy ze względu na wielość dostaw transakcja ta nie jest identyfikowalna w informacji podsumowującej – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające złożenie przez importera informacji podsumowującej w zakresie tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonywany jest import towarów, nie naruszył warunku co do podawania numeru VAT-UE, w odniesieniu do towarów importowanych w okresie 17 miesięcy poprzedzających import towarów. Jeżeli warunek ten został naruszony, importer składa organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie zostanie uiszczony.

Szczególne zasady ustalania prawa zwolnienia dotyczą dodatkowo podatników, którzy ustanowili dla celów prowadzenia importu i WDT – przedstawiciela podatkowego.

Źródło: http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2104-import-polaczony-z-wdt-moze-korzystac-ze-zwolnienia-z-podatku-vat-10384/

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close