Ile pieniędzy Twoich jest z wystawionej faktury VAT?

Ile pieniędzy Twoich jest z wystawionej faktury VAT?

Prowadząc działalność gospodarczą kluczową sprawą jest śledzenie finansów i kontrolowanie swoich przychodów. W tym artykule poruszymy temat – ile tak naprawdę pieniędzy jest Twoich z wystawionej faktury VAT?

Wiele osób, zwłaszcza na początku swojej drogi przedsiębiorczej, może mieć pewne wątpliwości co do tego, ile pieniędzy faktycznie pozostanie im za wykonanie usługi lub sprzedane produkty. Często zdarza się, że na fakturze otrzymujemy jedną kwotę, ale po uwzględnieniu różnych podatków i opłat, nasze przychody są nieco niższe niż oczekiwaliśmy.

Zysk netto – co to?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą po wystawieniu faktury przychodowej ma obowiązek opłacić od niej podatek dochodowy. Co miesiąc spoczywa na nim obowiązek  opłacania za siebie składki ZUS. Ponadto, jeśli kwota podana na fakturze jest kwotą brutto zawierającą podatek VAT, kwota podatku podlega zwrotowi organowi podatkowemu. Te trzy czynniki sprawiają, że nie zawsze łatwo jest policzyć, jaki ostatecznie będzie nasz zysk netto.

Do wszystkich tych wyliczeń dolicza się także koszty uzyskania przychodu, które mogą obniżyć kwotę naszego podatku dochodowego (jeśli mamy do czynienia z zasadami ogólnymi lub stawkami podatku liniowego). Można więc powiedzieć, że im bardziej „kosztowne” będzie prowadzenie działalności gospodarczej, tym mniejszy podatek będziemy musieli zapłacić. Niemniej jednak ponosimy koszty zakupu.

Czy kwota netto jest tym samym, co „na rękę”?

Kwota netto na fakturze niestety nie jest tożsama z kwotą „na rękę”. Wartość netto faktury oznacza kwotę dochodu pomniejszoną o opłaty, podatki i ZUS. Dopiero po odliczeniu tych kosztów otrzymamy rzeczywistą kwotę, jaką dysponujemy.

Jak obliczyć zysk netto?

Jeżeli jesteśmy płatnikami podatku VAT to od całkowitej faktury musimy odliczyć podatek VAT. Następnie odejmujemy kwotę netto wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Dzięki temu będziesz mógł określić swoją podstawę opodatkowania oraz wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dochody minus wydatki, składki ZUS i podatki pozwolą nam poznać zysk netto.

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych

Co do zasady podstawą opodatkowania jest dochód, czyli dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Od tej kwoty odliczamy także składki na ubezpieczenia społeczne
i składki na Fundusz Pracy, chyba że zostały już uwzględnione w kosztach.

Na skali podatkowej podatek płacony jest progresywnie:

do 120 000 zł – 12%

powyżej 120 000 zł – 32%.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że dochód do kwoty 30 000 zł
nie podlega opodatkowaniu, dodatkowe 90 000 zł podlega opodatkowaniu stawką 12%,
a dochód powyżej 120 000 zł w trakcie roku podlega opodatkowaniu stawką 32%.

Co więcej, na skali podatkowej opłacamy składkę zdrowotną, która wynosi 9% od wysokości dochodu. Składka ta jednak nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego, podobnie jak w przypadku skali podatkowej, przedsiębiorcy płacą podatek od osiąganych dochodów. Jednakże w tej formie opodatkowania stawka podatku jest stała i wynosi aż 19%. Wobec tego ta forma opodatkowania jest korzystniejsza
w przypadku wyższych rocznych dochodów.

Dla rozliczających się liniowo składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9% dochodu. Jednakże, podobnie jak skala podatkowa, nie może być ona niższa niż 9% płacy minimalnej.

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania. Przedsiębiorcy płacą podatek od swojego przychodu, w związku z tym wydatki nie pomniejszają podstawy opodatkowania. Dzięki tej formie podstawa opodatkowania jest obniżona o:

– składki na ubezpieczenie społeczne;

– 50% zapłaconej składki zdrowotnej;

– ujemne różnice kursowe.

Ryczałt ewidencjonowany jest bardziej opłacalny dla inwestorów, którzy ponoszą minimalne wydatki. Pakiet ten charakteryzuje się także posiadaniem różnych stawek podatkowych. Kalkulator stawek ryczałtu może być tu pomocnym narzędziem w ustaleniu odpowiedniej stawki ryczałtowej.

Składka zdrowotna dla ryczałtu uzależniona jest od rocznego przychodu i w 2024 r. wynosi:

– 419,46 zł miesięcznie dla przychodu do 60 000 zł;

– 699,11 zł miesięcznie dla przychodu pomiędzy 60 000 a 300 000 zł;

– 1258,39 zł miesięcznie dla przychodu powyżej 300 000 zł.

Podsumowując, by wyjść na swoje przy wystawianiu faktury trzeba zwrócić szczególną uwagę, na jaką kwotę ją wystawiamy. Należy pamiętać o tym, by wartość netto pokrywała powyższe zobowiązania.