Limit płatności gotówkowych od 2023 roku

Limit płatności gotówkowych od 2023 roku

Planowane zmiany limitu płatności gotówkowych miały wejść w życie już od 1 stycznia 2022. Dzięki wprowadzonym zmianom nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zacznie obowiązywać 12 miesięcy później czyli od 2023 roku. Jaki limit płatności przypadnie na transakcje gotówkowe, co mają na celu nowe zmiany i kto odczuje negatywne skutki nowej ustawy o tym w poniższym artykule.

W ramach Polskiego Ładu rząd szuka rozwiązania nad uszczelnieniem systemu podatkowego. Jednym z nich jest wprowadzenie nowego limitu płatności gotówkowych, który będzie miał na celu zniwelować szarą strefę korzystającą z płatności gotówkowej i ułatwić nad nimi kontrolę.

Limit transakcji gotówkowych między firmami w 2023 roku

Transakcje handlowe dotyczą kupna-sprzedaży, odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami. Obecny limit płatności gotówkowych wynosi 15 000 zł. Świadczy to, że zapłata na towar nabyty bądź usługę może być dokonywana za pośrednictwem gotówki do 15 000 zł. W przypadku, gdy transakcja przekraczała wartość 15 000 zł brutto, to forma zapłaty powinna się odbyć w postaci bezgotówkowej. Od 1 stycznia 2023 roku limit ten pomniejszy się prawie dwukrotnie w wysokości 8 000 zł

Limit płatności gotówkowych dla konsumentów

Do tej pory limit dla transakcji gotówkowej dla konsumentów nie obowiązywał. Polski Ład wprowadza nowe zmiany, a próg transakcji gotówkowych będzie wynosił 20 000 zł. Konsument, który dokonał transakcji z przedsiębiorcą powyżej tej wartości będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowej formy płatności za pośrednictwem terminala, telefonu bądź przelewu.

Niedostosowanie obowiązujących zasad a koszt uzyskania przychodu

Przedsiębiorca straci prawo do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu, jeżeli:

  • pomimo zakazu wykona transakcję dla kontrahenta w postaci gotówki o wartości przekraczającej 8 000 zł,
  • zapłaci przelewem na rachunek inny niż widniejący na białej liście powyżej limitu w sytuacji, gdy dostawca jest czynnym podatnikiem VAT,
  • nie zapłaci w podzielonej płatności za fakturę dokumentującą jedną z transakcji, o której mowa w art. 19 prawa przedsiębiorców, mimo takiego obowiązku.

Rejestrowanie przez banki transakcji

Należy pamiętać, że transakcje, które przekraczają wartość 15 000 euro muszą być rejestrowane przez banki. Musimy posiadać dowód, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła. Jeżeli nie będziemy w stanie udowodnić, że pieniądze są legalne, urząd skarbowy ma możliwość nałożenia podatku w wysokości 75% na daną kwotę. Otrzymując darowiznę od bliskiej osoby tj. rodziców, małżonka należy zgłosić ją do urzędu skarbowego. Forma przekazania darowizny w postaci gotówki czy też przelewu nie ma znaczenia, a czas zgłoszenia darowizny wynosi 6 miesięcy.

Limit płatności gotówkowej a kompensata, barter i netting

Wśród przedsiębiorców limit gotówkowy budzi wiele wątpliwości. W szczególności chodzi o możliwość zastosowania innej metody płatności niż przelew bankowy np. w postaci kompensaty, umowy barteru czy nettingu. Przedsiębiorcy między stałymi kontrahentami często wybierają taką formę regulowania płatności. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przepisy odnoszą się do definicji „płatności” wynikającej z transakcji o której mowa w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Oznacza to , że obejmują wyłącznie wskazany sposób regulowania płatności poprzez dokonania zapłaty. Czyli formy regulacji płatności w postaci kompensaty, wymiany barterowej czy nettingu nie są objęte przepisami.

Kto odczuje negatywne skutki wprowadzonych zmian

Skutki obniżki limitu płatności gotówkowych najbardziej mogą dotknąć przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w branżach budowlanych i handlowych np. w sklepach budowlanych czy na rynku hurtowym, gdzie płatności gotówkowe są na porządku dziennym. W związku z tym sprzedawcy powinni zabezpieczyć systemy kasowe, oraz oznajmić nowymi wytycznymi obsługę klienta, by przy płatności przekraczającej 8 000 zł, wymagać płatności gotówkowej.