GDDKiA pomaga poszkodowanym przy budowie A4

Data dodatnia: 8 kwietnia, 2014

GDDKiA pomaga poszkodowanym przy budowie A4

Rzeszowski Oddział GDDKiA mając na uwadze sytuację przedsiębiorców realizujących roboty na odcinku A4 Rzeszów-Jarosław, po raz kolejny pomaga poszkodowanym dostawcom i usługodawcom. Poprzez dostępne środki prawne ponownie został ogłoszony termin dokonywania zgłoszeń należności przysługujących przedsiębiorcom od konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A i Doprastav a.s. Zgłoszenia, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać do dnia 25.04.2014 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Legionów 20.

GDDKiA po raz kolejny ogłosiła otwarcie 21-dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń należności tak, aby przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosków w pierwszym terminie, mogli dokonać tego teraz, a tym samym otrzymać należne im wypłaty z tytułu wykonanych prac. Pierwszy nabór wniosków miał miejsce w styczniu br. Wówczas złożonych zostało 37 wniosków na kwotę ponad 10 mln zł, z czego 28 zostało uregulowanych w innym trybie – na podstawie tzw. poleceń zapłaty i solidarnej płatności. 7 wniosków jest aktualnie w trakcie rozpatrywania.

GDDKiA wypłaca należności podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, mimo, że nie są to podmioty, z którymi GDDKiA zawarła umowy. Umożliwiają to obowiązujące przepisy prawa: Kodeks Cywilny art. 647 oraz specustawa z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców.

Do tej pory na kontrakcie A4 Rzeszów-Jarosław, w ramach solidarnej odpowiedzialności określonej Kodeksem Cywilnym poszkodowani przedsiębiorcy otrzymali od GDDKIA 99 mln zł. Kolejne 148 mln zł zostały wypłacone usługodawcom i dostawcom na podstawie polecenia zapłaty.

Całość należności została już zapłacona na kontraktach: A4 na odc. od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia (117 podmiotów na kwotę 41,6 mln zł), A4 na odc. węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza (35 podmioty na kwotę 11 mln zł), obwodnica Jarosławia (3 podmioty na kwotę 380 tys. zł), A4 Radymno – Korczowa (3 podmioty na kwotę 4,5 mln zł), obwodnica Ropczyc (14 podmiotów na kwotę 2 mln zł), przebudowa DK9 Domaradz – Jasienica Rosielna (3 podmioty na kwotę 96 tys. zł) i przebudowa DK9 Jasienica Rosielna – Iskrzynia (1 podmiot na kwotę 72,9 tys. zł).

źródło gddkia.gov.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close