Forum Rynku Pracy

Forum Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu zaprasza pracodawców oraz instytucje edukacyjne z Powiatu Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza na pierwsze w subregionie nowosądeckim Forum Rynku Pracy

Spotkanie pracodawców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz urzędów pracy da  możliwość omówienia problemów rozwoju zawodowego pracowników oraz sposobów rozważenia popytu i podaży na określone profesje.  Udział  w Forum stworzy okazję przedsiębiorcom do zapoznania się z przewidywaniami na najbliższy czas zmianami w przepisach regulujących rynek pracy, inicjatywami na rzecz  zatrudnienia, możliwościami podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Będzie też okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami na ważne tematy dotyczące rynku pracy.

Forum odbędzie się w dwóch terminach:

17 listopada 2015 r. w Biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2, I piętro. Współorganizatorem Forum w Nowym targu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu.

 Program wydarzenia

18 listopada 2015 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, ul Długosza 3. Współorganizatorami Forum są: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Program wydarzenia

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

centrum.nowysacz@wup-krakow.pl. Tel. 18  442 94 90

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wydarzeniami.

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia