Formularz online do zgłaszania pracowników delegowanych do pracy – Węgry

Zagraniczne przedsiębiorstwa, świadczące usługi na terenie Węgier, mają obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.
 Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę: www.ommf.gov.hu, gdzie pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie, a następnie wypełnienie wymaganych pól formularza.
 
Informacje dla firm delegujących pracowników do pracy na Węgrzech

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (09.08.2016) odbyło się spotkanie pracowników WPHI Ambasady RP w Budapeszcie z przedstawicielami węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej, dotyczące najnowszych regulacji prawnych w zakresie obowiązku zgłaszania przypadków delegowania pracowników na Węgry.

Przedmiotowe przepisy weszły w życie 8 lipca 2016 r., nakładając na wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa, świadczące usługi na terenie Węgier, obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia br.

Przedstawiciele węgierskiego Ministerstwa Gospodarki potwierdzili, że w/w regulacje obejmują również wszystkie firmy transportowe, bez rozróżnienia na transport międzynarodowy czy usługi kabotażowe.

Dla potrzeb rejestracji uruchomiony został specjalny serwis internetowy pod adresem www.ommf.gov.hu.

Docelowo działać ma również adres www.munka.hu (obecnie nieprzystosowany jeszcze do rejestracji). W przypadku problemów technicznych, pomocniczo można dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie na adres e-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu stosownych informacji.

 

Zakres rejestracji obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące usługodawcy:

1.1. Nazwa usługodawcy

1.2. Adres usługodawcy (siedziby)

1.3. Kraj pochodzenia usługodawcy

1.4. Kraj siedziby przedsiębiorstwa / obywatelstwo usługodawcy (w przypadku osób fizycznych) oraz nr wpisu do ewidencji przedsiębiorców lub NIP lub KRS

1.5. Dane osobowe/Nazwa i adres/siedziba przedstawiciela/osoby kontaktowej firmy delegującej na Węgrzech lub pełnomocnika (możliwy kontakt w jęz. angielskim lub niemieckim)

2. Dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa:

2.1. Wskazanie rodzaju działalności, którą zamierza prowadzić usługodawca

2.2. Podanie podstawy/uprawnienia do prowadzenia danej działalności gospodarczej (np. wpis do KRS, wpis do ewidencji przedsiębiorców itp.)*

2.3. Podanie nazwy organu, który wydał w/w pozwolenie*

2.4. numer NIP, REGON lub KRS*

* wypełniane tylko w przypadku działalności regulowanej

3. Oświadczenie usługodawcy o zamiarze prowadzenia działalności usługowej na terenie Węgier

4. Dane dotyczące wykonywanej pracy:

4.1. Prognozowana liczba oddelegowanych pracowników w ramach realizacji usługi

4.2. Całkowity okres planowanego oddelegowania pracowników na Węgry

4.3. Data początkowa i końcowa wykonywanej usługi

4.4. Wskazanie adresu wykonywania usługi

4.5. Wskazanie podstawy do wykonywania usługi na Węgrzech (np. zlecenie węgierskiej firmy itp)

Potwierdzono również, że w/w wymóg posiadania przedstawiciela na terenie Węgier sprowadza się do wskazania osoby kontaktowej (najlepiej przebywającej na terenie Węgier), która w jednym z języków (angielski, niemiecki, węgierski) będzie mogła udzielić informacji nt. polskiego przedsiębiorstwa lub umożliwić kontakt firmy delegującej pracowników z przedstawicielami węgierskiej administracji.

Wraz z wejściem w życie w/w regulacji, do wynagrodzenia polskich pracowników delegowanych zastosowanie mają również węgierskie przepisy dotyczące ustawowej płacy minimalnej:

– pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 111 000 HUF brutto*, tygodniowo 25 500 HUF brutto, dziennie 5 110 HUF brutto, za godzinę 639 HUF brutto

(*niniejsza stawka ma zastosowanie w stosunku do pracowników delegowanych wykonujących usługi transportowe);

– pracownikowi z co najmniej średnim wykształceniem bądź średnim wykształceniem zawodowym, zatrudnionemu na cały etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje wynagrodzenie miesięcznie wynoszące 129 000 HUF brutto, tygodniowo 29 690 HUF brutto, dziennie 5 940 HUF brutto, za godzinę 742 HUF brutto.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close