Ewidencja czasu pracy kierowcy i co dalej?

Ewidencja czasu pracy kierowcy i co dalej?

Ewidencja czasu pracy kierowcy – podstawa prawna – co to takiego?

Obowiązek prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców wynika wprost z Ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z art. 25 ust. 1 wspomnianej ustawy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

– zapisów na wykresówkach;

– wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

– plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

– innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub

– rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej.

Ewidencja czasu pracy prowadzona w formie rejestrów sporządzana jest na podstawie

  • danych pobranych z kart kierowców,
  • danych pobranych z tachografu cyfrowego,
  • zapisów na wykresówkach (w przypadku tachografu analogowego),
  • dodatkowych dokumentów takich jak np. informacje o urlopach, informacje o zwolnieniach lekarskich, lub innych dokumentów potwierdzających aktywność kierowcy.

Podpis kierowcy na ewidencji czasu pracy – cze jest wymagany?

Co prawda w prawie pracy nie ma zapisu o obowiązku podpisania ewidencji czasu pracy przez pracownika, jednak wprowadzenie takiego zwyczaju może okazać się bardzo przydatne. Pozwoli bowiem uniknąć przyszłych nieporozumień, ponieważ potwierdza zgodność zapisów ze stanem faktycznym. Zatem podpis kierowcy na ewidencji czasu pracy nie jest obowiązkowy, lecz można wprowadzić taką zasadę i nie będzie to, w świetle prawa, nieprawidłowe.

Przechowywanie ewidencji czasu pracy kierowcy

Przedsiębiorca powinien przechowywać wykresówki, dane cyfrowe i dodatkową ewidencję przez co najmniej 12 miesięcy po ich użyciu. Jeśli jednak wykresówki i wydruki z urządzeń rejestrujących są jedyną prowadzoną ewidencją czasu pracy kierowców, pracodawca jest zobowiązany przechowywać je przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego i udostępniać je na każde żądanie organu kontrolnego czy kierowcy.

Ewidencja czasu pracy kierowcy – do czego służy?

Właściwie opracowana ewidencja czasu pracy pozwala na zachowanie bezpieczeństwa prawnego w kontekście ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego.

W momencie kontroli przedsiębiorstwa przez organy PIP przedstawiając ewidencję czasu pracy potwierdzamy, że prawidłowo rozliczamy kierowców, tzn. pracę, odpoczynki, dyspozycję, urlop, okresy urlopu itp.

Inspektorom ITD ewidencja służy jako dodatkowy, uzupełniający dokument przedstawiający czas pracy, odpoczynków, innej pracy czy dni wolnych pracownika.

Co więcej, ewidencja może okazać się pomocna podczas ewentualnych roszczeń kierowcy skierowanych na drogę sądową.

Komu przekazać ewidencję czasu pracy?

Samo przechowywanie w przedsiębiorstwie ewidencji czasu pracy przez okres jednego roku jest jednak niewystarczające. Należy ją bowiem przekazać do działu księgowości lub jeśli księgowość jest zlecana firmie zewnętrznej – do Biura Rachunkowego celem rozliczenia wynagrodzeń. Jest to bardzo ważne również w kontekście obowiązku rozliczania płacy w kraju i płacy minimalnej w określonych państwach UE.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close