Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

Każdy początkujący przedsiębiorca czerpie korzyść z kształcenia w miejscu pracy, w małym lub średnim przedsiębiorstwie w innym państwie Unii Europejskiej. Ułatwia to dobry start w zakładaniu własnej firmy lub wzmocnieniu istniejącego już przedsiębiorstwa. Korzyścią jest również dostęp do nowych rynków, współpraca międzynarodowa i potencjalne możliwości współpracy z partnerami z zagranicy.

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorców (np. Izby Gospodarcze, centra przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości itp.). Ich działalność jest koordynowana na poziomie unijnym przez Biuro wsparcia programu.

Główne kroki dla chcących przystąpić do programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”: 

1. Przygotuj dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców).

2. Zarejestruj się, wypełniając internetowy formularz (link), prześlij CV oraz biznes plan (dotyczy wyłącznie początkujących przedsiębiorców).

3. Nawiąż kontakt z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym (dwie opcje):

a) zaproponuj lokalnemu punktowi kontaktowemu początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego, z którym masz już kontakt lub

b) wyszukaj początkującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę przyjmującego w internetowym katalogu, korzystając z pomocy swojego lokalnego punktu kontaktowego.

4. Ustal z początkującym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą przyjmującym szczegóły dotyczące projektu pracy i nauki (tj. daty, cele i działania wymiany), a następnie poinformuj o ustaleniach swój lokalny punkt kontaktowy.

5. Podpisanie „Zobowiązania na rzecz jakości”: „Zobowiązanie na rzecz jakości” (link) podpisują (cyfrowo) wszystkie strony zaangażowane w partnerstwo. Początkujący przedsiębiorca zawiera również ze swoim lokalnym punktem kontaktowym umowę finansowania.

6. Początek pobytu za granicą: Okres trwania wymiany może wynosić od 1 miesiąca do 6 miesięcy z możliwością dzielenia pobytu na min. jednotygodniowe wizyty (pod warunkiem, że wszystkie odbędą się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy).

7. Wsparcie finansowe dla początkującego przedsiębiorcy jest płatne w ratach, zgodnie z warunkami umowy zawartej z lokalnym punktem kontaktowym.

Źródło oraz więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close