Drogi specjalnego znaczenia

Drogi specjalnego znaczenia

25 wniosków o dofinansowanie zostało zgłoszonych w ramach konkursu przewidującego poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych. Planowane wsparcie w zakresie budowy i przebudowy dotyczy tutaj jedynie takich dróg, które zapewnią bezpośrednie połączenia z transeuropejską siecią transportową, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi czy istniejącymi lub nowymi Strefami Aktywności Gospodarczej.

Spośród tych 25 projektów, 17 zostało złożonych przez małopolskie powiaty, natomiast 8 przez gminy. Łączna kwota dofinansowania zgłoszona we wnioskach przekroczyła 138 mln zł.

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy i przebudowy dróg oraz budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów, estakad, tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym.

Do naboru mogły przystąpić małopolskie jednostki samorządu terytorialnego spoza aglomeracji krakowskiej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowany jest na marzec 2017 roku, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla poszczególnych projektów wynosi 75%.

Wśród projektów, w których założono największy stopień dofinansowania unijnego wymieńmy:

  1. Powiat Tarnowski: rozbudowa drogi powiatowej w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza – wnioskowane dofinansowanie w wysokości 17,53 mln zł.
  2. Miasto Tarnów: zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – 14,98 mln zł
  3. Powiat Chrzanowski: Przebudowa dróg powiatowych na obszarze gmin Chełmek, Libiąż i Chrzanów – 10,18 mln zł
  4. Powiat Miechowski: Przebudowa 19-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Bukowska Wola – Działoszyce – 8,65 mln zł
  5. Powiat Miechowski: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez przebudowę drogi w Moczydle, przebudowę drogi Moczydło – Boczkowice, przebudowę drogi Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce oraz budowę nowego odcinka tej drogi w Wielkiej Wsi – 7,72 mln zł
  6. Powiat Wadowicki: Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi – 7,31 mln zł
  7. Powiat Olkuski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K – 7,1 mln zł
  8. Powiat Gorlicki: Przebudowa dróg powiatowych, będących częścią ciągów komunikacyjnych łączących uzdrowiska, przejścia graniczne i tereny inwestycyjne w powiecie gorlickim – 7,09 mln zł
  9. Powiat Bocheński: Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Bochnia Gawłów – 6,48 mln zł
  10. Powiat Myślenicki Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych w Myślenicach (ul. Piłsudskiego i  Zdrojowa) oraz na odcinku Myślenice – Wiśniowa  – 6,15 mln zł

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close