Dotacje dla WSI – NOWE Firmy i MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Jeśli chcesz otworzyć lub prowadzisz już własną firmę na terenach wiejskich lub w małym miasteczku(do 5 lub 20 tyś mieszkańców), to możesz skorzystać z działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Możesz więc otrzymać dotację na założenie lub rozwój np. sali weselnej, restauracji, zajazdu, przedszkola i wielu innych działalności prowadzonych na terenach wiejskich.

Dotacja, o której będzie tu mowa, przeznaczona jest dla osób, które zamierzają dopiero otworzyć własną firmę lub firm już działających (bez względu na to czy jest to jednoosobowa działalność czy też spółka). Jedynym warunkiem w przypadku firmy już działającej jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy (czyli w uproszczeniu firmy zatrudniającej na umowę o pracę do 10 osób i i mającej obrót nie przekraczający 2 mln euro). W latach 2007 – 2013 pomoc powinno otrzymać około 27 300 beneficjentów, przy czym oprócz dobrze przygotowanego projektu (wniosku i biznesplanu) liczy się tu również kolejność złożenia wniosku, gdyż konkurs ma formułę otwartą.

Pomoc ma formę zwrotu 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i może wynieść od 100 000 PLN do 300 000 PLN, przy czym jedna firma może w ramach tego działania otrzymać maksymalnie do 300 000 PLN (dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksimum to wynosi 100 000 PLN).

Maksymalna wysokość dotacji jaką można uzyskać uzależniona jest od ilości miejsc pracy jakie zamierzasz utworzyć po zrealizowaniu projektu i tak możesz otrzymać do:

1.       100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne);

2.       200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;

3.       300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).

Oznacza to, że jeśli chcesz otrzymać dotację na wybudowanie i wyposażenie Sali weselnej i będzie Cię to kosztowało łącznie 600 tyś zł, to w ramach tego działania będziesz mógł otrzymać do 300 tyś zł bezzwrotnej dotacji, przy założeniu, że w swojej nowej firmie utworzysz co najmniej 5 miejsc pracy. Na początku będziesz potrzebować sporo środków własnych (lub pochodzących z kredytu) jednak inwestycję można podzielić na maksymalnie dwa etapy przez co nie będzie Ci od razu potrzebna pełna suma na zrealizowanie całej inwestycji.

Istnieją szczegółowe warunki dotyczące przyznania pomocy. Aby uzyskać pomoc Twoja operacja musi być uzasadniona pod względem ekonomicznym oraz powinna spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają dla niej zastosowanie. Ponadto siedziba lub oddział firmy oraz Twoje miejsce zamieszkania powinny znajdować się:

1.       W miejscowości należącej do gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej (do 5 tys. mieszkańców), miejskiej (do 5 tys. mieszkańców) – w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą, w ramach której nie są świadczone usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

2.       Na obszarach wiejskich należących do gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej (do 20 tys. Mieszkańców), miejskiej (do 5 tys. mieszkańców) – w przypadku podmiotów (osób) podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

Miejsce zamieszkania ważne jest tylko w przypadku osób fizycznych, czyli w momencie gdy chcesz założyć lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. W przypadku osób prawnych (czyli np. sp. z o.o. lub spółki jawnej) miejsce zamieszkania nie ma znaczenia, znaczenie ma jedynie siedziba lub oddział firmy, a przede wszystkim miejsce przeprowadzenia inwestycji w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie dotacji w ramach PROW’u. Wniosek należy złożyć po upływie 10 dni po ogłoszeniu przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o możliwości składania wniosków (wg najnowszych informacji nabory powinny zostać ogłoszone w 5 maja 2009 roku, więc w tej chwili istnieje ostatnia szansa aby móc starać się o tę dotację jeszcze w tym roku). Ostateczny termin złożenia wniosków mija, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi informację o wysokości zapotrzebowania na dotację przekraczającego 120% dostępnych środków (najczęściej nabory zamykane są po kilku, maksymalnie kilkunastu dniach od ich ogłoszenia).

Więcej szczegółów w naszej firmie – zapraszamy do KONTAKTU

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close