Dotacje dla przedsiębiorstw – Odnawialne Źródła Energii

Dotacje dla przedsiębiorstw – Odnawialne Źródła Energii
Przedsiębiorstwa związane z OZE mają szerokie możliwości uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a pomoc dla tej branży wpłynie na poprawę środowiska naturalnego i może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.

Jakie są możliwości

Trwający obecnie konkurs w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP pozwala na wsparcie bardzo szerokiego wachlarza działań, które uwzględniają inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Oznacza to, że możliwe jest finansowanie miedzy innymi zakupu robót i materiałów budowlanych oraz zakupu nieruchomości. Przewiduje się również pomoc służącą rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny).

Wsparcie również dla nowych producentów

Zgodnie z dokumentacją konkursową wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Warto jednak zauważyć, że składając wniosek, firma nie musi prowadzić działalności w sektorze OZE, jednak inwestycje poczynione podczas realizacji projektu muszą służyć uruchomieniu produkcji w tym zakresie.

Kto może uzyskać wsparcie

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działający na rynku dłużej niż 24 miesiące. Mikro lub mały przedsiębiorca może pozyskać na inwestycję bezzwrotną dotację do 55% wartości kosztów kwalifikowanych, a jako średni przedsiębiorca – do 45% wartości tych kosztów. Na realizację projektów przeznaczono ponad 10,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie może wynieść 25 mln zł.

Informacje o naborze wniosków

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie. 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO. Nabór będzie prowadzony do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Materiały niezbędne do przygotowania wniosku dostępne są w treści ogłoszenia o konkursie.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

  1. Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl
  2. Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  3. Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  4. Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  5. Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close