Doradca podatkowy obchodzi dziś swoje święto

Doradca podatkowy obchodzi dziś swoje święto

11 maja obchodzimy w Polsce Dzień Doradcy Podatkowego. Ten zawód zaufania publicznego wykonywany jest przez ponad 8 tysięcy osób. Dorada podatkowy nie tylko pomaga podatnikom w prawidłowym ustaleniu zobowiązań podatkowych i ich rozliczeniu ale też reprezentuje podatników: osoby indywidualne i przedsiębiorców przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wspierając przedsiębiorców w doborze właściwych rozwiązań podatkowych, chroni ich przed negatywnymi konsekwencjami, wpływając także na rozwój ich firm.

Zawód doradcy podatkowego zrodził się w Polsce po transformacji systemowej w 1989 roku, wiążącej się z nałożeniem na podatników obowiązku samoobliczenia podatku. Z początkiem lat 90-tych zaczęły powstawać pierwsze kancelarie doradztwa podatkowego. Poskutkowało to potrzebą uregulowania prawnego zawodu doradcy podatkowego. 5 lipca 1996 r. Sejm uchwalił ustawę o doradztwie podatkowym a 11 maja 2001 r. opublikowano ustawę zobowiązującą Ministra Finansów do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Taki jest początek historii samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce i dlatego 11 maja doradcy podatkowi obchodzą swoje święto.

W całej Polsce rozpoczęły się już obchody Dnia Doradcy Podatkowego. 16 Oddziałów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) organizuje konferencje, pikniki lub inne formy zaakcentowania tego święta.

Doradcy podatkowi z Mazowieckiego Oddziału KIDP uczcili ten dzień 6 maja br. w Teatrze Roma. Gośćmi wydarzenia byli m.in.: prof. Witold Modzelewski – Honorowy Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Tomasz Michalik – Przewodniczący III Kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Przewodniczącą KRDP obecnej kadencji prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic reprezentowali: wiceprzewodniczący KRDP Andrzej Marczak oraz dr Mariusz Cieśla, Skarbnik KRDP. Uroczystość uświetnił występ musical Mamma mia”.

Otwierając uroczystość, Hanna Szarpak, wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP przekazała doradcom podatkowym w imieniu prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic życzenia dobrych relacji z organami skarbowymi bo ze wszystkimi innymi te relacje są dobre. Hanna Szarpak mówiła o obecnych działaniach i planach w obszarze samorządu doradców podatkowych.

Podkreśliła, że obecne zmiany i działania na rzecz zawodu i jego prestiżu są kontynuacją wysiłków poprzednich władz. Podkreśliła wysiłki prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, obecnej Przewodniczącej KRDP, która zgodnie z uchwałami ostatniego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych i w trosce o prestiż i przyszłość zawodu, razem z KRDP podjęła działania zmierzające do przywrócenia zawodowi doradcy podatkowego należnego mu miejsca pośród zawodów prawniczych. Postulat ten będzie realizowany poprzez stopniowe uzyskiwanie przez doradców podatkowych coraz większych uprawnień zawodowych oraz eliminowanie wszelkich nieuzasadnionych różnic w uprawnieniach pomiędzy doradcami podatkowymi a adwokatami i radcami prawnymi.

Zwróciła uwagę, że jako najistotniejsze podniesione zostały postulaty: uzyskania prawa do noszenia togi przez doradców podatkowych oraz likwidacji pouczeń przez sędziego sądu administracyjnego o możliwych środkach odwoławczych. W tym obszarze widoczne już są osiągnięcia, zmierzające do zrównania doradców podatkowych w ich prawach z uprawnieniami innych zawodów prawniczych.

Jednocześnie samorząd zawodowy doradców podatkowych zabiega o uzyskanie prawa do obrony klientów w postępowania karnoskarbowych oraz reprezentacji ich w sprawach ZUS.

Te dwa ostatnie postulaty z uwagi na fakt, iż dotyczą występowania przed sądami powszechnymi wymagać będą od kandydatów do zawodu wyższego wykształcenia prawniczego oraz poszerzenia zakresu egzaminu na doradcę podatkowego lub nawet wprowadzenia aplikacji na wzór zawodów stricte prawniczych. Skorzysta na tym jednak cały zawód, bo wszyscy będą mogli cieszyć się większym prestiżem – podkreślała Hanna Szarpak.

Zawód zaufania publicznego

Doradca podatkowy należy do zawodów zaufania publicznego. Nad należytym jego wykonywaniem czuwa samorząd zawodowy – Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Ustawa korporacyjna oraz zasady etyki zawodowej zobowiązują doradców podatkowych, członków samorządu do systematycznego podnoszenia kwalifikacji. Doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych oraz obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, nieujawnianiem żadnych danych pozyskanych w związku z wykonywaniem tego zawodu.

Doradcy podatkowi nie tylko pomagają w ustalaniu prawidłowych zobowiązań podatkowych, ale reprezentują podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ich wiedza i umiejętności w zakresie sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego są bezcenne. Podatnik sam nie może napisać i złożyć takiej skargi. Szeroki zakres usług świadczonych przez doradców podatkowych sprawia, że każdy podatnik, przedsiębiorca, który zdecyduje się z nich skorzystać, otrzymuje kompleksową i profesjonalną pomoc.

Zawód doradcy podatkowego cieszy się dużym zainteresowaniem ludzi młodych, studentów wyższych uczelni.

Więcej informacji na temat zawodu doradcy podatkowego i samorządu doradców podatkowych znajduje się na stronie internetowej samorządu zawodowego: www.krdp.pl

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close