Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powrócił

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powrócił

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, czyli dobra wiadomość dla rodziców i opiekunów.

Ponownie od 1 września rodzice mogą starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci.

Czym jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W związku z pandemią COVID -19 rząd wprowadził program Tarcza Antykryzysowa, która wprowadza możliwość złożenia wniosku o zasiłek jeżeli sprawujesz opiekę nad dzieckiem:

  • do lat 8,
  • o stopniu niepełnosprawności, znacznym lub umiarkowanym,
  • z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • lub nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Zasiłek jest formą pomocy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi.

Zasiłek przyznawany był na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, a podstawą do jego wydania były przepisy ustawy o szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci niepełnosprawne

Na takich samych zasadach przysługuje rodzicom, opiekunom zasiłek na dzieci do lat:

  • 16, które posiadają odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • 18,które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 24, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształtowania specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obejmuje także rodziców czy opiekunów osób niepełnosprawnych pełnoletnich, które są zwolnione od wykonywania pracy w związku z koniecznością opiekowania się taką osobą w przypadku zamknięcia jakiejkolwiek placówki z powodu pandemii koronawirus. Mogą to być szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej czy inne placówki o podobnym charakterze.

 

Gdzie składasz dokumenty?

Musisz złożyć odpowiednie oświadczenie u swojego pracodawcy, który składa je następnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie ZUS – www.zus.pl

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność mogą samodzielnie złożyć oświadczenie w ZUS lub za pomocą PUE ZUS czyli elektronicznej Platformy Usług Elektronicznych.

W przypadku wykorzystania 14 dni zasiłku, osoby mogą korzystać z następnych dodatkowych 14 dniu zasiłku, jeżeli takie przedłużenie będzie możliwe. Zasiłek opiekuńczy trwał do 26 lipca.

Do celów informacyjnych została uruchomiona specjalna infolinia ZUS. Numer: 22 560 16 00

Ile wynosi wysokość zasiłku?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki. W przypadku obojga pracujących rodziców, zasiłek przysługuje tylko jednemu z nich. Zasiłek przysługuje jednakowy, nie ma znaczenia ilość dzieci.

Zasiłek finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie nie obciąża funduszu pracodawców !! W przypadku gdy pracodawca wypłaca zasiłek, rozlicza się potem z ZUS.

Zasiłek we wrześniu, na jakich warunkach?

Od 1 do 20 września powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wprowadzony został na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

Zasiłek przysługuje Ci wtedy, gdy żłobek, przedszkole czy szkoła zostaną zamknięte. Kiedy nie chcesz wysłać dziecka do placówki, która jest otwarta, zasiłek Ci nie przysługuje!

Zasiłek przysługuje także w momencie kiedy placówka pracuje np. w trybie hybrydowym – co oznacza że część uczniów uczy się w szkole, a część w domu.

Opiekunowie mogą starać się o zasiłek w przypadku braku możliwości opieki dziecka przez nianię.

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego się nie zmieniły.

WAŻNE ! Zasiłek nie przysługuje jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek nie przysługuje Ci jak: byłbyś bezrobotny, korzystasz z urlopu rodzicielskiego, a także urlopu wychowawczego.

 

Co z zasiłkiem po 20 września?

Wiele rodziców zastanawia się czy zasiłek będzie przedłużany, na takich samych zasadach co poprzednio. Informacja o kolejnym wydłużeniu pojawiała się w ostatniej chwili, co utrudniało rodzicom planowanie opieki. Nie ma jednoznacznej wiedzy na ten temat. Wiceminister Stanisław Szwed w Radiu TOK_FM powiedział że „dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 20 września. Będziemy monitorować sytuację. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego czy przedszkola z powodu zakażenia koronawirus będziemy otwarci na przedłużenie zasiłku…”— Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close