Czy jest Pan na VAT? Nie, jestem na ryczałcie

Czy jest Pan na VAT? Nie, jestem na ryczałcie

Kiedy zaczynasz prowadzenie działalności, na początku najważniejsze dla Ciebie jest załatwienie formalności związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zanim tego dokonasz musisz przygotować sobie podstawowe dane. Niejednokrotnie już na tym etapie pojawiają się problemy. Wypełnienie wniosku okazuje się nie takie proste jak by się mogło wydawać, ponieważ osoba zakładająca działalność nie do końca rozróżnia pojęcia księgowe.

Jeśli na pytanie czy jesteś na VAT odpowiadasz „jestem na ryczałcie” – ten artykuł jest dla Ciebie.

Na początku najważniejsze to zrozumienie podstawowych pojęć. W księgowości mamy bardzo dużo różnych rodzajów podatków (m.in. dochodowy, VAT, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od gier hazardowych, produkcji okrętowej, itp.). Osoby zakładające firmę głównie będą mieć do czynienia z dwoma z nich:

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych lub osób prawnych

W tym przypadku mamy różne możliwości:

– zasady ogólne – stawka 17% lub 32% (uzależniona od wysokości przychodów)

Forma opodatkowania umożliwiająca opodatkowanie osiąganych przychodów z działalności z możliwością uwzględnienia:

 • poniesionych kosztów – co obniża podatek dochodowy do zapłaty,
 • zapłaconych składek ZUS,
 • odliczenia strat z lat ubiegłych – co obniża lub redukuje do zera podatek dochodowy do zapłaty,
 • ulg możliwych do odliczenia (ulga na dziecko, internet, rehabilitacyjna, inne),
 • przekazane w roku podatkowym darowizny,
 • kwoty wolnej od podatku,
 • wspólnego rozliczania się z małżonkiem,
 • sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci.

Takie rozliczenie jest opłacalne dla podatników którzy: osiągają roczny dochód nie wyższy niż około 100.000 zł, posiadają straty z lat ubiegłych do odliczenia, korzystają z ulg, ponoszą koszty uzyskania przychodów w wysokości co najmniej 40% – 50%, rozliczają się wspólnie z małżonkiem, gdzie drugi z małżonków osiąga dużo niższe dochody.

– podatek liniowy – stawka 19%

Forma opodatkowania w której opodatkowanie osiąganych przychodów podlega jednej niezmiennej stawce 19%. Nie ma w tym miejscu mowy o zmianie stawki po osiągnięciu progu przychodów. Jest to forma opłacalna dla przedsiębiorców, którzy będą osiągać wysokie przychody, a do tego nie mają zbyt wielu kosztów prowadzenia działalności. Niestety w przypadku wyboru tej formy nie ma możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia małżonków, ani odliczenia najczęściej wykorzystywanej ulgi na dzieci, internet czy rehabilitacyjnej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym nie ma możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

– ryczałt ewidencjonowany

Jest to jedna z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku tej metody, podstawą opodatkowania jest przychód, jaki przedsiębiorca osiągnął, bez uwzględniania kosztów. Dla celów wyliczenia podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością.

– karta podatkowa

Zgodnie z załącznikiem nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni do tego są podatnicy m.in., którzy prowadzą działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych.
 1. VAT – podatek od towarów i usług

Podatnikami VAT są głównie firmy, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi i wszystkie rodzaje spółek. Wyjątkowo również podatnikami VAT są osoby fizyczne, które wynajmują lokale na cele użytkowe, np. w celu prowadzenia w tym lokalu sklepu. Podatek VAT widnieje na paragonach pod skrótem PTU (Podatek od Towarów i Usług). W obrocie częściej jednak używany jest skrót VAT (z ang. value added tax), czyli podatek od wartości dodanej.

Ustawa o podatku VAT przewiduje jednak zwolnienie z obowiązku płacenia tego podatku w przypadku jeżeli Twoje przychody jako przedsiębiorcy za poprzedni rok nie przekroczą 200 000 zł. Wówczas nie musisz być podatnikiem VAT. Można z tego przywileju rezygnować poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego.

Podsumowanie

Zanim zaczniesz przygodę z prowadzeniem własnej firmy zastanów się z jakiej formy opodatkowania podatkiem dochodowym chcesz skorzystać. Następnie przemyśl czy zgłaszać się do podatku VAT, czy w Twoim przypadku będzie to opłacalne. Tylko pamiętaj podatek VAT to coś całkiem innego niż podatek dochodowy. Zwracaj uwagi na nazewnictwo ponieważ czasami nieuważną odpowiedzią możesz wprowadzić rozmówcę w błąd.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close