Centralny Rejestr Faktur – czy czekają nas zmiany?

Centralny Rejestr Faktur – czy czekają nas zmiany?

Blisko po 10 latach od opublikowania Zielonej Księgi polski ustawodawca zamierza urzeczywistnić idee w niej zawarte i ustanowić w porządku prawnym Centralny Rejestr Faktur. Pomysł ten jest więc niejako kalką koncepcji zaprezentowanej w omawianym opracowaniu. Warto jednak dodać, że w parze z wprowadzeniem omawianej instytucji miała również iść według Komisji Europejskiej eliminacja dotychczasowych obowiązków związanych z rozliczeniem podatku. Być może chodziło nawet o przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku na organy podatkowe. Dziwnym trafem polski prawodawca nie przewidział jednak żadnej minimalizacji obciążeń formalnych, pomimo nałożenia kolejnego w postaci funkcjonowania rejestru.

Geneza

Blisko 10 lat temu Komisja Europejska opracowała dokument pod nazwą „Zielona Księga”. Przedmiotowe opracowanie utworzone zostało w sprawie przyszłości podatku VAT. Zdaniem Komisji przyszłość powinna była zmierzać w kierunku prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku od wartości dodanej. Zielona Księga przewidywała nowoczesne jak na tamte czasy narzędzia oraz generalne dyrektywy skierowane do Państw Członkowskich UE. Pośród nich wyróżniono w szczególności maksymalizację poboru podatków oraz eliminację podatności systemu na oszustwa. Służyć miały temu m.in. opodatkowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw, zaangażowanie banków w rozliczenia podatku czy utworzenie jednej unijnej deklaracji VAT. Obok tych narzędzi wspomniano również o możliwości wysyłania wszystkich faktur VAT w czasie rzeczywistym do centralnej bazy danych monitorującej rozliczenia z tytułu VAT. W opinii Komisji realizacja tego ostatniego pomysłu dałaby organom solidny oręż w postaci błyskawicznego dostępu do szeregu informacji dotyczących danego podatnika. Możliwy byłby dostęp do informacji dotyczących jego kontrahentów, przedmiotu transakcji, podstaw opodatkowania, zastosowanych stawek czy częstotliwości zdarzeń gospodarczych.

Centralny Rejestr Faktur

Projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadza kolejne narzędzie do walki z wyłudzeniami. Projekt powinien wejść w życie w dniu 1 lipca 2019 r. Zgodnie z założeniem prawodawcy podstawowym celem Centralnego Rejestru Faktur jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT. Kolejnym celem jest eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych. Pełniejsze dane pozyskane na podstawie przesyłanych ewidencji w ramach składanych nowych plików JPK_VAT będą zaś stanowiły bazę do efektywniejszego wykorzystania rejestru. Nowe narzędzie będzie obsługiwane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Stanie się on jednocześnie administratorem danych osobowych w nim zawartych.

Przedmiotowy instrument będzie wykorzystywał dane z rejestrów VAT oraz deklaracji podatkowych. Co oczywiste, dane z rejestru będą udostępniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków ustawowych.

Eliminacja nadużyć

Ciągłymi nowelizacjami ustawy VAT resort finansów dąży do całkowitego wyeliminowania nadużyć oraz oszustw związanych z wyłudzeniem podatku VAT. Celem prawodawczej ofensywy jest również zmobilizowanie podatników do większej dbałości o rozliczenia podatku. Narzędzia wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat dały wymierny skutek. Zgodnie z danymi przekazanymi DGP przez biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej w 2018 r. przesyłano co miesiąc 1,6 mln plików zawierających szereg informacji o transakcjach każdego podatnika. Do końca listopada 2018 r. ujawniono w nich 1,26 mln uchybień.

Kolejnym potężnym działem wymierzonym w podatników jest instytucja dodatkowego zobowiązania podatkowego. Polega ona na możliwości nałożenia swoistego rodzaju sankcji za naruszenie przepisów ustawy VAT. Co istotne, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów ustawy VAT sankcje te zostaną nałożone obligatoryjnie. Nieważny będzie zatem motyw działania podatnika skutkujący powstaniem zaległości. Tym samym niejako na równi postawiono przedsiębiorcę celowo zaniżającego zobowiązanie oraz przedsiębiorcę, w przypadku którego przyczyną błędu było niezawinione działanie. Kolejne instrumenty służące zahamowaniu nadużyć związane są z rozszerzeniem katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem, ustanowieniem solidarnej odpowiedzialności podatników oraz wprowadzeniem metody podzielonej płatności. Ta ostatnia, na skutek działań Ministerstwa Finansów, może w niedługim czasie stać się obowiązkowa dla wszystkich podatników VAT. W tym zakresie wymagana jest jednak zgoda Komisji Europejskiej, nad udzieleniem której resort ochoczo pracuje.

Wynik tych działań przerósł oczekiwania ustawodawcy. Wpływy budżetowe z tytułu podatku w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. były większe o rekordową kwotę ponad 30 217 mln zł.

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close