Business Boost for Malopolska

Business Boost for Malopolska

 

logotypy

 

Celem projektu jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego 

dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.

Wartość projektu: 2 493 652,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 119 604,36 zł   
 

baner www

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu “Business Boost for Malopolska”, realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa, w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, są działania związane z szeroko rozumianą promocją gospodarczą dla firm sektora MŚP z Małopolski, które chcą rozszerzyć swoją działalność oraz są gotowe do ekspansji międzynarodowej.

Zgodnie ze zdiagnozowanym zakresem problemowym w ramach projektu „Business Boost for Malopolska” zrealizowane zostaną przedsięwzięcia z zakresu promocji oferty gospodarczej Regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich firm sektora MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, w tym m.in. poprzez:
– organizację zagranicznej misji gospodarczej dla małopolskich przedsiębiorców do Hiszpanii na Smart City EXPO;
– organizację wydarzenia gospodarczego poświęconego wymianie gospodarczej małopolskich MŚP, pozwalającego znaleźć potencjalnych kontrahentów – Forum Inteligentnych Specjalizacji;
– opracowywanie analizy dwóch rynków zagranicznych: Hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Katalonii oraz Niemieckiego dla małopolskich MŚP z branż RSI;
– promowanie małopolskich MŚP na targach krajowych i zagranicznych reprezentujących wybrane branże zgodne z regionalnymi specjalizacjami; wsparcie przedsiębiorców w dopasowaniu oferty produktowej i usługowej do określonych rynków;
– otwieranie nowych kanałów biznesowych ułatwiających sprzedaż za granicą poprzez warsztaty dla firm sektora MŚP.

Elementem wspierającym zadania z zakresu działań targowo-wystawienniczych będzie promocja innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji Regionu oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce.

W powiązaniu z powyższymi działaniami, planuje się również zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie, poprzez utworzenie i promocję Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, jako pilotażowego regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych.
Podczas realizacji projektu zastosowane zostanie unikalne połączenie wykorzystujące współpracę biznesu, IOB i jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt ma charakter regionalny, dotyczy całego województwa Małopolskiego.

Cele projektu

1. Wzrost wiedzy i kwalifikacji wśród uczestników projektu oraz nabycie niezbędnych umiejętności w rozmowach biznesowych z zagranicznymi i krajowymi kontrahentami;

2. Nabycie wiedzy na temat ochrony innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach;

3. Wzrost wiedzy na temat działalności eksportowej w Niemczech i Hiszpanii;

4. Zwiększenie dostępu do informacji o rynkach zagranicznych;

5. Uzupełnienie luki informacyjnej nt. rynków zagranicznych i warunków prowadzenia działalności międzynarodowej w branżach RSI Województwa Małopolskiego;

6. Opracowanie spójnej oferty technologicznej Województwa Małopolskiego mieszczącej się w ramach RSI;

7. Uzupełnienie luki informacyjnej na temat oferty inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej;

8. Stworzenie zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, jako kompleksowego narzędzia dla inwestorów informującego o potencjale inwestycyjnym Regionu;

9. Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym, promujących ofertę inwestycyjną Aglomeracji Tarnowskiej;

10. Organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych;

11. Obecność małopolskich MŚP w krajowych wydarzeniach promocyjnych;

12. Promocja innowacyjności poprzez organizację Forum Inteligentnych Specjalizacji;

13. Wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes;

14. Utworzenie sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia MŚP w umiędzynaradawianiu działalności.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Regionu przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze regionalnym.

Utworzenie Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych wpłynie na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego Regionu, wyrównywania nierówności pomiędzy bardziej uprzemysłowioną i aktywną
gospodarczo zachodnią stroną województwa, a mniej aktywną stroną wschodnią, co prowadzi do wzmacniania spójności wewnętrznej Województwa, w tym zwiększenia dostępności do usług publicznych poprzez realizowanie projektu przez podmioty z sektora finansów publicznych.

Zwiększenie potencjału gospodarczego Woj. Małopolskiego pośrednio przyczyni się do utworzenia nowych inwestycji wymagających zasobów ludzkich, a to prowadzi do obniżania poziomu bezrobocia.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU VIZ

 

 

 

Źródło: http://www.tarnow.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close