Brak sprzedaży, a raport fiskalny

Brak sprzedaży, a raport fiskalny

Podatnik nie ma obowiązku sporządzenia raportów fiskalnych dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Nie ma także obowiązku sporządzania raportów fiskalnych miesięcznych, w miesiącach w których nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Należy jednak wskazać, że w przypadku, gdy w danym miesiącu podatnik dokona sprzedaży, nawet w sytuacji, gdy sprzedaż ta wystąpi sporadycznie – nie w każdym dniu miesiąca, podatnik ma obowiązek sporządzania raportów fiskalnych miesięcznych za ten okres.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2015 r., ITPP1/4512-92/15/AJ.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą – praktykę lekarską. Większa część działalności podatnika wiąże się z usługami, wymagającymi wystawiania faktur na kontrahenta (firmę zlecającą np. badania profilaktyczne). Sporadycznie w działalności podatnika zdarzały się usługi polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom fizycznym. Zgodnie z przepisami, podatnik powinien ewidencjonować obrót z tego tytułu na kasie fiskalnej. Ponieważ usługi tego typu zdarzają się sporadycznie – w miesiącach, w którymi nie zaewidencjonowano sprzedaży, zastosowanie znajdą raporty zerowe.

Na tym tle podatnik powziął wątpliwości, czy – w sytuacji gdy posiadana przez niego kasa fiskalna umożliwia przechowywanie historii transakcji do 5 lat wstecz – ma on obowiązek drukowania raportów zerowych.  W celu ich wyjaśnienia zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację.

Przedstawiając własne stanowisko podatnik stwierdził, że nie ma takiego obowiązku. Organ podatkowy uznał je za prawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji wskazał, że na podstawie art. 111 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie zaś z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących przez dokument fiskalny rozumie się paragon, fakturę, oraz raport fiskalny, stanowiący dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Organ podatkowy argumentował również, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i dokumentują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Z tego powodu, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej. Organ podkreślił, że raporty fiskalne za okres miesięczny należy sporządzić po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, jeżeli w miesiącu tym wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że podatnik nie ma obowiązku sporządzenia raportów fiskalnych dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Nie ma również obowiązku sporządzania raportów fiskalnych miesięcznych, w miesiącach w których nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W sytuacji jednak, gdy w danym miesiącu podatnik dokona sprzedaży, nawet w sytuacji, gdy sprzedaż ta wystąpi sporadycznie – nie w każdym dniu miesiąca, aktualizuje się obowiązek sporządzania raportów fiskalnych miesięcznych za ten okres.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close