[BR] Zawiesiłem działalność. Czy muszę opłacać składki ZUS?

Data dodatnia: 31 maja, 2014

[BR] Zawiesiłem działalność. Czy muszę opłacać składki ZUS?

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma prawo do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czy jednak w okresie zawieszenia jest zobowiązany do opłacania składek społecznych i zdrowotnych?

Przedsiębiorca mający przejściowe problemy, lecz niezatrudniający pracowników, może czasowo zawiesić działalność gospodarczą. Gwarantuje mu to ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 14a powyższej ustawy pracodawca może zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Co więcej, nie musi on opłacać należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w trakcie trwania zawieszenia. Przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania owej działalności. Składkę zdrowotną z kolei opłaca się za cały miesiąc w wartości niepodzielnej.

Zawiesiłem działalność gospodarczą. Czy zawiadomić ZUS?

O fakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi zawiadamiać odrębnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca przekazuje wyłącznie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na druku CEIDG-1.

– Przedsiębiorca zawieszający swoją działalność nie musi o fakcie zawieszenia zawiadomić odrębnie ZUS – zasada tzw. „jednego okienka” powoduje, że informację o zawieszeniu działalności ZUS uzyska od organu ewidencyjnego, do którego składany jest wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej. Na tej podstawie ZUS wyrejestruje płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestruje z ubezpieczeń osobę prowadzącą działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestruje z ubezpieczeń osoby współpracujące (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA) – mówi radca prawny Marta Walędziak-Skowrońska LexCare Opieka Prawna na Abonament.

Warto przy tym pamiętać, że ZUS nie dokona wyrejestrowania przedsiębiorcy w przypadku, gdy ten zatrudnia osoby, za które ma obowiązek składać dokumenty ubezpieczeniowe. Mowa tu zatem nie tylko o pracownikach zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, lecz również o zleceniobiorcach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Konsekwencje rezygnacji z opłacania składek

Rezygnacja z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne niesie za sobą znaczącą oszczędność, ale i konsekwencje. Zawieszając działalność warto mieć na uwadze, że okres zawieszenia działalności firmy nie liczy się do okresu składkowego, jaki uprawnia przedsiębiorcę do emerytury. Aby temu zapobiec pracodawca na czas zawieszenia działalności może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Negatywne konsekwencje związane są również z ubezpieczeniem zdrowotnym. Ustanie ubezpieczenia zdrowotnego następuje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku składkowego. Po tym okresie przedsiębiorca traci prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, musi więc z własnej kieszeni pokrywać koszty opieki medycznej, ewentualnie – skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

Swoboda działalności gospodarczej oznacza, że każdy osoba ma prawo dowolnie założyć firmę i w przypadku niezatrudniania pracowników ją zawiesić. Przedsiębiorca ma prawo do samodzielnego wyboru opłacania bądź zrezygnowania z opłacania składek. Jednak przed podjęciem decyzji należy się zastanowić, czy rezygnacja z opłacania składek przyniesie nam rzeczywistą oszczędność.

 Źródło: PIT.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close