[BR] Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT wystawią faktury, a nie rachunki · euroPiM

[BR] Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT wystawią faktury, a nie rachunki

[BR] Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT wystawią faktury, a nie rachunki

Na przestrzeni lat, przedsiębiorcy przyzwyczaili się do rozróżnienia na tzw. vatowców (czynnych podatników VAT), którzy wystawiają faktury VAT oraz tzw. nievatowców (podatników zwolnionych z VAT), którzy wystawiają rachunki. Wystawianie faktur regulowała ustawa o VAT oraz rozporządzenie do niej, zaś wystawianie rachunków – Ordynacja podatkowa i dodatkowe rozporządzenie.
Ustawodawca doszedł do wniosku, że nie ma uzasadnienia dla sytuacji, by jeden przedsiębiorca dokumentował sprzedaż „fakturą”, a inny „rachunkiem”. Zmiany od 1 stycznia 2014 ujednoliciły tą kwestię – od tej daty wszyscy przedsiębiorcy są upoważnieni do wystawiania faktur, niezależnie od tej czy zwolnieni z VAT czy też nie.

Rozwiązało to wiele problematycznych dotychczas sytuacji. O ile przepisy dotyczące faktur przewidywały możliwość wystawiania faktur korygujących, to Ordynacja podatkowa nie przewidywała żadnych przepisów szczególnych w zakresie korygowania rachunków. Od 1 stycznia jest jasne, że błąd popełnionych przez nievatowca na dokumencie sprzedaży skoryguje za pomocą faktury korygującej.

Nie zmieniło się to, że przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie będą musieli potwierdzać każdej sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy lub osoby prywatnej dokumentem sprzedaży. Tak jak do 31 grudnia 2014 , przedsiębiorcy muszą wystawić dokument tylko, jeśli klient sobie tego wyraźnie zażyczy. Różnica polega na tym, że jeśli przedsiębiorca zostanie zobowiązany do wystawienia tego dokumentu, to od 1 stycznia tym dokumentem jest faktura, a nie rachunek. Nowością jest to, że brak obowiązku wystawienia faktury zostanie rozszerzony na podatników VAT czynnych, którzy wykonują czynności zwolnione.

Wydaje się, że jest to zmiana, której nie są świadomi przedsiębiorcy. Jednakże, od 1 stycznia 2014 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Zgodnie z tym rozporządzeniem, faktury wystawiane przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT będą zawierać te same dane co do tej pory rachunki.

Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, od 1 stycznia nie wystawiają wadliwych dokumentów, jeśli przyzwyczaili się do rachunków. Nawet jeśli dokument jest przez nich zatytułowany „rachunkiem” a nie „fakturą”, nie ma to robić różnicy z punktu widzenia przepisów – jeśli wystawiony dokument zawiera wszystkie elementy typowe dla dotychczasowego rachunku, to będzie stanowić fakturę. Tytuł zamieszczony na dokumencie jest w tym wypadku nieistotny. Wynika to z tego, że nie jest on obowiązkowym elementem faktury, dlatego faktura jest prawidłowa zarówno, jeśli w jej tytule znajdzie się „faktura”, „rachunek” czy też dowolny inny tytuł bądź nie będzie go w ogóle.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
16
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

04paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

11paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

11paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 – pozostali płatnicy składek

20paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close