[BR] najczęstsze błędy przy wypełnianiu deklaracji PIT

[BR] najczęstsze błędy przy wypełnianiu deklaracji PIT

Wielkimi krokami zbliżamy się do ostatecznego terminu złożenia deklaracji PIT za 2013 rok. W tym roku podatnicy robią to już po raz dwudziesty drugi. Wieloletnie doświadczenie urzędów skarbowych pozwoliło stworzyć listę najczęstszych błędów, jakie pojawiają się w złożonych deklaracjach PIT.

O tym, jakie są najczęstsze błędy oraz jak postępować w przypadku ich popełnienia rozmawiałam z Panem Maciejem Koniuszewskim pełniącym obowiązki Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Szczecinie.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez podatników podczas wypełniania deklaracji PIT?

Praktyka pokazuje, że najczęstszymi błędami w złożonych deklaracjach PIT są:

 • brak podpisu podatnika (problem nie istnieje, gdy składamy zeznanie elektronicznie),
 • błędny identyfikator podatkowy (należy pamiętać, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędący podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem PESEL. W innym przypadku numerem NIP),
 • zła kolejność małżonków (dbajmy o raz wybraną kolejność podawania informacji dotyczących małżonków. Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie, w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej na początku zeznania),
 • stosowanie nieaktualnych druków (ważną rzeczą jest by w danym roku rozliczać się na obowiązujących formularzach. Mimo, że na stronie głównej sami wpisujemy w puste kratki informację, za który rok składamy zeznanie, trzeba pamiętać, że formularze co roku się zmieniają i nie można ich „wziąć na zapas”),
 • niewłaściwe adresy (wypełniając zeznanie roczne należy wpisać aktualny adres zamieszkania a nie zameldowania i złożyć to zeznanie, w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim roku podatkowym),
 • brak oznaczenia celu złożenia formularza (osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę „złożenie zeznania”. Ci którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kratkę ”korekta zeznania” dołączając do niej wyczerpujące wyjaśnienie z jakiego powodu składana jest ta korekta,
 • brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania (ma znaczenie przy opodatkowaniu wspólnym małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci),
 • brak załączników (PIT/D i PIT/O) w przypadku korzystania z odliczeń,
 • nieuwaga przy przenoszeniu danych z informacji PIT-11, PIT-11A lub z PIT-40, PIT-40A,
 • brak zaokrąglenia lub nieprawidłowe zaokrąglenie podstawy liczenia podatku oraz podatku należnego (zarówno podstawę opodatkowania, jak również sam podatek należny zaokrąglamy do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych),
 • sumy odliczeń przewyższają obliczony podatek (wówczas należy pamiętać, aby nie wpisywać pełnej kwoty odliczeń, a jedynie kwotę nie przekraczającą należnego podatku),
 • odliczenia przewyższają dochód (trzeba pamiętać, że prawo do odliczeń od dochodu mają tylko podatnicy uzyskujący dochód),
 • małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa (nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, karta podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli związek małżeński lub w stosunku do których orzeczono separację lub zawarli oni umowę wyłączającą wspólność majątkową),
 • nieprawidłowo ustalony dochód (taki błąd popełniają najczęściej osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały ich wysokość,
 • nieprawidłowo obliczony podatek dochodowy (trzeba pamiętać o podzieleniu dochodu na połowę przy obliczaniu podatku w zeznaniu wspólnym małżonków, a następnie pomnożeniu podatku przez dwa),
 • błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1% podatku na rzecz OPP,
 • błędy przy elektronicznym wysyłaniu zeznań podatkowych (miejmy na uwadze, by poza prawidłowym wypełnieniem formularzy zeznań podatkowych upewnić się, że zeznanie zostało wysłane do właściwego urzędu skarbowego i pobrać tzw. UPO – urzędowe potwierdzenie odbioru, które jest dowodem złożenia zeznania podatkowego).

Przy wypełnianiu deklaracji PIT o pomyłkę nie jest trudno. Prawidłowe rozliczenie deklaracji PIT jest tym bardziej skomplikowane, im więcej źródeł dochodu posiadamy. Co należy zrobić, gdy zdamy sobie sprawę, że wysłana przez nas deklaracja PIT nie jest prawidłowa?

Prawo do korekty zeznania podatkowego to jedno z podstawowych praw podatnika. Nie jest to specjalnie skomplikowane i wbrew obiegowej opinii nie powinno stanowić większego problemu. Zeznanie podatkowe należy skorygować niezależnie od tego, na czyją korzyść pomylił się składający zeznanie. Korekty dokonujemy poprzez złożenie nowej, prawidłowo wypełnionej deklaracji, np. PIT-37 i dołączenie pisemnego uzasadnienia korekty. Różnica polega na tym, że w części A deklaracji PIT-37 w poz. 10 należy zaznaczyć opcję „korekta zeznania”, dołączamy też jej pisemne uzasadnienie. Korekty zeznania nie możemy dokonać w przypadku, gdy w sprawie deklaracji toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.

Każdy podatnik ma prawo skorzystać z katalogu ulg i odliczeń, jakie daje mu ustawa o PIT, pod warunkiem spełnienia określonych przepisami warunków. Co do zasady ulgi te uwzględnia się w zeznaniu składanym do 30 kwietnia. Czy jeżeli w deklaracji PIT zapomnieliśmy ująć przysługujących nam ulg, to nieodwracalnie tracimy do nich prawo?

Na korektę tradycyjnego zeznania podatkowego PIT-37 mamy 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Innymi słowy, na korektę zeznania składanego za 2013 rok mamy czas do końca 2019 roku. Często zdarza się, że zapomnieliśmy o wykorzystaniu przysługującej nam ulgi, np. za internet. Istnieje również możliwość skorygowania PIT w celu przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jednak w tym wypadku korekta musi być złożona w terminie, czyli do 30 kwietnia bieżącego roku. Czasami korekta zeznania podatkowego pociąga za sobą konieczność zapłaty podatku, np. gdy omyłkowo zawyżyliśmy koszty uzyskania przychodów. Wraz ze złożoną korektą należy wówczas uiścić należny podatek z odsetkami za zwłokę. Warto to uczynić, bo dzięki skorygowaniu deklaracji podatnik uniknie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Złożyłem błędną deklarację PIT. Co mi grozi?

Kara nałożona przez fiskusa może być bardzo bolesna. Wszystko zależy od kwoty niezapłaconego podatku. Jeżeli przekroczy ona 8,4 tys. zł (5-krotność wynagrodzenia minimalnego) to będzie ona zakwalifikowana jako przestępstwo skarbowe. Grozi za nie grzywna do 720 stawek dziennych (obecnie 33,6 tys. zł) oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat. Gdy kwota niezapłaconego podatku jest niższa niż 8,4 tys. zł, to będziemy mieć do czynienia z wykroczeniem skarbowym. Grozi za nie grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 168 zł do 33,6 tys. zł). W takim wypadku w praktyce sprawa kończy się na mandacie, który waha się w granicach od 168 zł do 3360 zł.

Powinniśmy pamiętać, że sytuacją najkorzystniejszą dla podatników jest taka, gdy nieprawidłowości zgłaszane urzędowi są przez niego samodzielnie i bez zwłoki, co chroni przed nadmiernym obciążeniem odsetkami za zwłokę i ryzykiem wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Źródło: pit.pl

Źródło zdjęcia: cowtoruniu.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close