Bon turystyczny – czyli wszystko co musisz wiedzieć

Bon turystyczny – czyli wszystko co musisz wiedzieć

Bon turystyczny – czyli wszystko co musisz wiedzieć. Wstępne plany mówią, że z bonów turystycznych będzie można korzystać już na przełomie lipiec- sierpień 2020 r. Kto będzie mógł starać się o wsparcie? Jakie warunki należy spełnić? Zapraszamy do artykułu.

Czym jest bon turystyczny?

Bon turystyczny jest wsparciem dla polskich rodzin, które zostały osłabione poprzez pandemię COVID-19. Narzędzie przede wszystkim będzie ogromnym wsparciem dla branży turystycznej. Bon ma formę elektroniczną, a jego ważność trwa do marca 2022 r.

Ile wyniesie wysokość bonu i dla kogo?

Wartość bonu wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, a także jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu o wartości 500 zł dla dzieci które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

WAŻNE! Bon przyznawany jest dla rodzin z dzieckiem, niezależnie od poziomy dochodu.

Bon turystyczny przyznawany będzie osobom które.

– w dniu wejścia w życie ustawy będą mieć przyznane prawo do:

    • świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub
    • dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

– w okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będą mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo.

Bon przysługiwać będzie także dzieciom, których rodzice pracują za granicą.

NIE TRZEBA SKŁADAĆ DODATKOWYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU. TRZEBA GO BĘDZIE JEDYNIE AKTYWOWAĆ.

Bonu nie można wymienić na gotówkę czy inne środki pieniężne. Chodzi o fakt, abyś dokonywał płatności tylko za usługi związane z turystyką.

Za co można płacić bonem?

Osoby które uzyskają bon, mogą dokonywać za jego pomocą płatności za usługi hotelarskie bądź imprezy turystyczne, które realizowane są przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Oznacza to że bon można wykorzystać przykładowo do opłacenia: kolonii, obozów harcerskich, obozów sportowych, obozów rekreacyjnych.

Bonem można będzie dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania jego wartości.

Aktualnie trwają jeszcze prace nad katalogiem bazy turystycznej miejsc gdzie będzie można te bony wykorzystać.

Jak można złożyć wniosek?

Osoby które chcą strać się o bon muszą zarejestrować się z systemie ZUS PUE, za pomocą Profilu Zaufanego. Bon aktywujesz, kiedy potwierdzisz poprawności danych.

Bon należy aktywować na kilka dni przed planowanymi wakacjami. Płatności za pomocą bonu zrealizujesz za pomocą wiadomości SMS.  Aby zapłacić bonem należy okazać właściwemu podmiotowi specjalny numer, który przypisany jest do bonu, a następnie specjalny jednorazowy kod autoryzacyjny, który otrzymany będzie w postaci SMS.

Na Platformie Usług Elektronicznych (ZUS PUE) będzie dostępna także opcja przeglądania swoich rozliczeń.

Obsługa programu:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) specjalnie na rzecz programu uruchomi system teleinformatyczny, który będzie także dokonywać rozliczeń płatności za pomocą bonu. To ogromne wyzwanie dla ZUS-u, który zmaga się ze sporo ograniczonym czasem działania. Rozwiązania zostaną wdrożone poprzez e-urząd, którym znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych.

Warto pamiętać! ZUS nie przyznaje bonów, jest jedynie dostawcą infrastruktury.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomi specjalną infolinię do obsługi interesantów.

ZUS informuje, że będzie mieć 3 lata na sprawdzenie czy świadczenie rzeczywiście się należało, a jeżeli wykorzystałeś je nienależycie, musisz je zwrócić.

Warto pamiętać:

Art. 5 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wskazuje na jego beneficjentów, czyli – odczytując przepisy wprost – dzieci. Jak czytamy w ustawie „za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze”. Oznacza to, że bon możesz wydatkować tylko za opłaty związane z dzieckiem.

Szczegółowe informacje dostępne są w Ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym.