Błędny Wpis Manualny – Jak dokonać poprawy ?

Błędny Wpis Manualny – Jak dokonać poprawy ?

Błędny wpis manualny zrobiony przez kierowców nie jest zdarzeniami rzadkimi. Wprowadzenie odpoczynku jako wykonywanie tzw.: „innej pracy” lub „dyspozycji” może przydarzyć się każdemu. Najważniejsze jest jednak prawidłowe postępowanie w sytuacji stwierdzenia błędu w zapisie. Jak należy w takiej sytuacji postąpić, żeby nie narazić się na karę ze strony kontrolujących Inspektorów?

Kierowca stwierdzając omyłkę w zrobionym wpisie manualnym, tylko na postoju pojazdu powinien  szybko zrobić wydruk z tachografu. (wydruk dzienny danych ze swojej karty kierowcy). Na którym musi dokonać ręcznego zapisu tej sytuacji (okres od do, faktyczna aktywność – odpoczynek –  kierowcy itd.). Oczywistym jest, iż żadne przepisy czy to ustawy o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców czy też ustawy o tachografach nie przewidują takiej możliwości wykonania wydruku z opisem, jednak warto takie wyjaśnienie przygotować zaraz po dokonaniu wpisu który jest błędny. Drugą metodą jest wystawienia zaświadczenia o działalności tzw. „ urlopówki” na okres w którym dokonano błędnego wpisu manualnego. Pracodawca potwierdza np. czas odpoczynku tygodniowego wystawiając zaświadczenie na okres od wyjęcia karty do momentu włożenia po okresie odpoczynku.

W praktyce  kontrolujący inspektorzy ITD, po przeczytaniu „usprawiedliwienia”, nie traktują takiego naruszenia jako złamanie przepisów, a jedynie zwyczajną ludzką omyłkę. Zwykle, podparci takim argumentem kwalifikują dane zdarzenie faktycznie jako pomyłkę kierowcy i rozstrzygają zaistniałe wątpliwości na korzyść kontrolowanego czy też firmy. Dlatego też warto przygotować taki wydruk z opisem oraz przechowywać go w kabinie przez minimum 29 dni. W ciągu 29 dni może skontrolować Inspektor czy też Policjant podczas kontroli na drodze. Po tym okresie wydruk taki należy przekazać i przechowywać w siedzibie firmy wraz z pozostałą dokumentacją rejestrującą czas pracy kierowców.

Rezultat zależny od kontrolera

W praktyce warto przygotować taki wydruk z usprawiedliwieniem, ponieważ brak jakiegokolwiek wyjaśnienia może być potraktowany jako brak wymaganego odpoczynku np. tygodniowego. Wiadome jest, że przekraczanie norm czasu pracy, jazdy czy też odpoczynku skutkuje bardzo wysokimi karami w przypadku zbiegu kilku naruszeń. Przez jeden błędny wpis manualny może nam się zsumować jazda dzienna, wystąpić brak odpoczynku dziennego lub tygodniowego oraz wystąpić jazda ciągła bez wymaganej przerwy, dlatego na wszelki wypadek należy zabezpieczyć się w każdy możliwy sposób.

O wiele trudniejsza sytuacja może wystąpić podczas kontroli w trakcie transportu poza granicami kraju. Ze strony zagranicznej inspekcji, kontrolującej czas pracy. Jednak właśnie wydruk z opisanym wyjaśnieniem, po przetłumaczeniu zaistniałej pomyłki na język obcy, którym posługuje się kontroler, może skutkować odstąpieniem od nałożenia kary. Posiadanie jakiegokolwiek dowodu, przy odrobinie dobrej woli kontrolera, może uchronić kierowcę przed mandatem. Choć nie w każdej sytuacji.

Posiadanie opisanego wyjaśnienia na wydruku nie daje oczywiście gwarancji na uniknięcie kary, ponieważ przepisy nie przewidują takiego usprawiedliwienia. Natomiast zgodnie z taryfikatorami naruszenie to kosztować może kierowcę i firmę 100 zł za każdy dzień (maksymalnie 1.000 zł). Zdarzenie to zostanie również odnotowane w rejestrze KREPTD jako BPN. Wiele zależy więc od tego jak sprawę tę potraktuje kontroler i jak zakończy się kontrola.

Bez oparcia w przepisach

W przypadku błędu w obsłudze tachografu niektórzy kierowcy próbują powołać się na art. 12 rozporządzenia nr 561/2006. Niestety dotyczy on wyłącznie wykonywania wydruków z opisem w przypadku przekroczenia norm czasu jazdy, przerw lub odpoczynków. Dlatego też inspektor nie ma obowiązku przyjąć takiego tłumaczenia. W praktyce jednak, w wielu przypadkach, odpowiednie opisanie i wyjaśnienie sytuacji przynosi pożądany skutek. w postaci odstąpienia od nałożenia kary na firmę i kierowcę.

Podstawa prawna: