Bez “WEEKENDÓWEK” Od 2 marca 2015 r czyli bez zaświadczeń o działalności.

Data dodatnia: 27 stycznia, 2015

Bez “WEEKENDÓWEK” Od 2 marca 2015 r czyli bez zaświadczeń o działalności.

Od 2 marca 2015 r wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014
z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Rozporządzenie to wprowadza obowiązki odnośnie wymagań technicznych co do tachografów cyfrowych.

Jednak dla kierowców i firm transportowych najważniejsze jest zapisane w art. 34, który mówi:

Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek
1. Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Nie wyjmuje się wykresówki ani karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.
2. Kierowcy odpowiednio chronią wykresówki lub karty kierowcy i nie używają zabrudzonych lub uszkodzonych wykresówek lub kart kierowcy.
3. Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ppkt (ii)- inna praca, (iii)-okresy gotowości, oraz (iv)-przerwa lub odpoczynek:
a) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf analogowy – wprowadza się na wykresówkę ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc wykresówki; lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy – wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.
Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.

Oznacza to, że zwalnia to pracodawcę od wystawiania zaświadczeń o działalności dla kierowców zwanych inaczej: urlopówkami, weekendówkami, bądź zaświadczeniami o dniach wolnych. Kierowcy będą mogli jeździć bez zaświadczeń o dniach wolnych spełniając wymogi powyższego przepisu.

Reasumując jeżeli będziecie jeździć bez zaświadczenia o działalności inaczej zwanym “urlopówą”, bądź “weekendówką” oznacza to obligatoryjne stosowanie zapisów na rewersie wykresówki bądź dokonując wpis manualny w tachografie cyfrowym. Trzeba takim wpisem uzupełnić cały okres oddalenia się od pojazdu. 

Licencja transportowa w krajowym przewozie rzeczy i osób.

Oferta specjalna dla osób otwierających firmę transportową!

 Rozliczamy czas pracy kierowców, diety, delegacji, wynagrodzenia !

SMS-em wysyłamy przypomnienie o odczycie kart kierowców oraz obowiązkowym odczycie tachografów!!!

 

 

Zapraszamy do kontaktu

euroPiM s.c. M.P.Kłusek

Graniczna 8A
(I piętro)
33-100 Tarnów

+48 14 692 49 77

+48 733 339 337

kontakt@euroPiM.pl

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

21Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close