BELGIA – Szczegóły kontroli za nocleg w kabinie

BELGIA – Szczegóły kontroli za nocleg w kabinie

KOLEJNE INFORMACJE z 10 września br. o sposobie kontroli przepisów. Sekretariat IRU poprosił przedstawicieli belgijskich służb kontrolnych o odpowiedź na najczęściej zadawane pytania w sprawie kontroli odbioru odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi, jakich udzieliło Ministerstwo Transportu Królestwa Belgii.
Stosowanie belgijskiego prawa w Pytaniach IRU i Odpowiedziach belgijskiego Ministerstwo Transportu

1. Jak konkretnie zapis ”obowiązkowy regularny odpoczynek tygodniowy odbierany w kabinie pojazdu w momencie kontroli” będzie interpretowany?  Czy naruszenie zostanie stwierdzone, gdy kierowca spędzi całe 45 godzin w pojeździe, czy też organ kontrolny postanowi według własnego uznania?

Odpowiedź: Zgodnie z tym przepisem, gdy kierowca w momencie kontroli popełnia naruszenie, odbierając odpoczynek w pojeździe, oraz z zapisu tachografu wynika, że poprzedni odpoczynek był odpoczynkiem regularnym skróconym, a odbierany w danej chwili powinien być odpoczynkiem tygodniowym regularnym, który jest  zabroniony.

2. Czy służby kontrolne sprawdzą okresy odpoczynków regularnych tygodniowych, które wypadały w 28-dniowym okresie kontrolnym, inne niż aktualnie kontrolowany? Czy wymagane będzie zaświadczenie o miejscu odbierania odpoczynku tygodniowego regularnego? Jeśli tak, to jakie – rachunki hotelowe, oświadczenia przyjaciół/rodziny czy inne? Jak służby kontrole ocenią sytuację, gdy kierowca przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o odbiorze odpoczynku tygodniowego?

Odpowiedź: Fakt odbierania odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu musi być stwierdzony przez organ kontrolny na miejscu. Naruszenie może być stwierdzone jedynie „ na gorącym uczynku”. Kontrolujący nie mogą żądać dowodów, że kierowca nie odbierał odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu we wcześniejszym okresie.  Kontrolujący w takiej sytuacji nie będą wymagać żadnych zaświadczeń od pracodawcy.

3. Jak służby kontrolne ocenią sytuację w przypadku wpisu ręcznego przy tachografie cyfrowym?

Odpowiedź: Praktyka kontrolna pozostaje w tej kwestii bez zmian.

4. W wyniku kontroli zostanie zakłócony odpoczynek kierowców, co wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jak służby kontrolne zagwarantują, że na przykład skrócony odpoczynek tygodniowy kierowcy nie zostanie zakłócony?

Odpowiedź: Kontrole są obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr  561/2006, i mają na celu egzekwowanie jego zapisów. Są one wymagane przez prawodawcę UE, autora rozporządzenia, który uważa je za konieczne, aby osiągnąć cele, które zostały w nim określone.

5. Bezpieczeństwo kierowcy i ładunku również powinny być brane pod uwagę – istnieje niebezpieczeństwo napadu lub kradzieży w strefach niestrzeżonych.

Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 „odpoczynek tygodniowy oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku”.
Z tej definicji wynika, że jeśli w danym okresie kierowca jest odpowiedzialny za realizację zadań, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa pojazdu lub jego ładunku, ten czas nie może być uznany za okres odpoczynku, ponieważ kierowca wtedy nie dysponuje swobodnie swoim czasem. Okres ten powinien wtedy zostać opisany jako “dyżur” lub nawet “inna praca”.
Można oczywiście zrozumieć, że przedsiębiorcy chcą chronić swoich kierowców, ładunki i pojazdy najlepiej jak potrafią. Przedsiębiorstwa mają prawo organizować operacje transportowe w sposób redukujący koszty, o ile nie naruszają przepisów. Pojazdy powinny parkować na parkingach strzeżonych. To wszystko ma służyć podniesieniu świadomości operatorów logistycznych i zarządców infrastruktury w tej sprawie, aby podnosili bezpieczeństwo stref przeznaczonych na odebranie odpoczynku.
Ponadto specjalnie kwestie dotyczące ochrony kierowcy i ładunku przed napadem i kradzieżą zawarto w programie szkoleń na certyfikat kompetencji zawodowych. Należy również pamiętać, że w tym kontekście zadaniem organów publicznych jest, ponad wszystko, zapewnienie ochrony socjalnej kierowców i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg.

6. Ładunki wrażliwe lub przewożone w temperaturze kontrolowanej – zapobieganie nieautoryzowanej  ingerencji w ustawienia temperatury. Jak kontrolujący ocenią sytuację, w której kierowca jedzie z hotelu, aby sprawdzić naczepę / chłodnię; czy uznane to zostanie za zakłócenie odpoczynku?

Odpowiedź: to pytanie, podobnie jak poprzednie, nie dotyczy przepisów belgijskich, lecz raczej generalnie zapisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Rozporządzenie nie przewiduje sytuacji, w której kierowca przerywa odpoczynek, aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku. Rozporządzenie określa, że okres odpoczynku jest wtedy, gdy kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem, co nie ma miejsca w przypadku, kiedy jest on odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ładunku. To wszystko ma służyć podniesieniu świadomości operatorów logistycznych i zarządców infrastruktury w tej sprawie tak, aby w przyszłości podnosić bezpieczeństwo stref przeznaczonych na odebranie odpoczynku (patrz także punkt 5).

7. W sytuacji, gdy głównie pojazdy z zagraniczną (nie belgijską) rejestracją będą sprawdzane pod tym kątem, istnieje niebezpieczeństwo dyskryminacji. Jak w związku z tym pojazdy będą wybierane do kontroli?

Odpowiedź: Przepisy dotyczą wszystkich kierowców odbierających odpoczynek w kabinie pojazdu na terytorium Belgii. W związku z tym absolutnie nie można mówić o dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia przedsiębiorstwa czy kierowcy.
Kontrole drogowe nie są prowadzone w zależności od tablic rejestracyjnych, a ze względu na poziom ryzyka, jaki niosą określone kategorie transportu.

Opr. ZMPD/DTR/ACh
żródło: zmpd.pl

 

 

Rozliczanie czasu pracy kierowcy, ewidencja czasu kierowcy, szkolenie czas pracy kierowców Kraków Tarnów Katowice Warszawa Rzeszów , odcinkowy pomiar prędkości, nowe fotoradary, odwołania viatoll, anuluj mandat z fotoradaru odwołanie, czas jazdy przerw i odpoczynków kierowcy, ewidencja czasu pracy kierowów, Inspekcja transportu Drogowego wezwanie do wskazania kierującego pojazdem fotoradar, kontrola itd Kraków Nowy Sącz Tarnów Rzeszów Podkarpacie cała polska, odwołania małopolska, odwołanie od mandatu z fotoradaru, Podkarpacie, pomiar prędkości, Szkolenia Tarnów,  Zakopane, Zdjęcie z fotoradaru odwołanie, kontrola itd w przedsiębiorstwie, nocleg w kabinie , odpoczynek regularny 45 h godzin w kabinie kierowcy. 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close