Bardzo głęboka modernizacja

Bardzo głęboka modernizacja

Ponad 130 mln zł trafi do beneficjentów na przeprowadzenie modernizacji budynków użyteczności publicznej. Dziesiątki szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych obiektów znajdujących się w Małopolsce już wkrótce zyska nowe oblicze

Pieniądze zostaną skierowane na realizację aż 74 projektów. To najlepiej ocenione wnioski spośród 121, które wpłynęły na konkurs o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Środki europejskie, które pokryją do 60% kosztów zadania, posłużą jako wsparcie dla inwestycji służących głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach tych prac przewidziano wymianę w nich źródeł ciepła i możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii. W ramach modernizacji można się spodziewać również ocieplenia ścian i stropów w poszczególnych budynkach.

Dzięki temu, w przyszłości utrzymanie wszystkich odnowionych obiektów będzie mniej kosztowne. Zdecydowanie zyskają one na wartości estetycznej, a sposób ich ogrzewania będzie mniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.

Środki trafią do pięciu małopolskich subregionów – Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Małopolski Zachodniej oraz subregionów podhalańskiego, tarnowskiego i sądeckiego.

Okolice Krakowa

Na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, obejmującego powiaty bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki, ale z wyłączeniem Miasta Kraków i 14 gmin sąsiadujących ze stolica województwa, zrealizowanych zostanie 9 projektów, a łączna wysokość dofinansowania z środków unijnych sięgnie tutaj 16,68 mln zł.

Na największy zakres wsparcia mogą liczyć projekty realizowane przez:

– Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach – projekt „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” uzyskał 8,2 mln zł dofinansowania,

– Gminę Miechów – projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów” ze wsparciem 1,86 mln zł

– Gminę Nowy Wiśnicz, której projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz” uzyskał 1,78 mln zł dofinansowania.

Więcej informacji na temat wyników dotyczących subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny 

Małopolska Zachodnia

W Małopolsce Zachodniej, a więc na terenie powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, zrealizowanych zostanie 16 projektów tego typu. Wysokość dofinansowania w przypadku tego subregionu osiągnęła 31,77 mln zł.

Wymieńmy trzy zadania, które mogą tu liczyć na najwyższe dofinansowanie ze środków unijnych:

– projekt Gminy Wolbrom „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – 6,46 mln zł

– projekt Gminy Zator „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko-wiejskiej Zator” – 4,38 mln zł

– projekt Gminy Spytkowice „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową” – 3,53 mln zł.

Więcej informacji na temat wyników dotyczących subregionu Małopolska Zachodnia

Podhale

W subregionie podhalańskim, który obejmuje powiaty nowotarski, suski, tatrzański, realizacji doczeka się 15 projektów, a łączna wysokość dofinansowania będzie bliska 20,8 mln zł.

Do inwestycji, które na Podhalu mogą liczyć na najwyższe dofinansowanie zaliczmy:

– projekt Gminy Czarny Dunajec „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec”  z dofinansowaniem w wysokości 3,93 mln zł,

– zadanie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu „Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE” – również 3,93 mln zł

– projekt Gminy Bystra-Sidzina „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej oraz Zespole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra-Sidzina” – wsparcie w wysokości 3,29 mln zł.

Więcej informacji na temat wyników dotyczących Subregionu Podhalańskiego  

Sądecczyzna

Subregion sądecki, obejmujący miasto Nowy Sącz oraz powiaty gorlicki, limanowski i nowosądecki otrzyma na zadania termomodernizacyjne dofinansowanie w wysokości 33,7 mln zł. Tutaj realizacji doczeka się 16 projektów.

Wymieńmy te, które mogą liczyć na najwyższy poziom dotacji europejskich:

– projekt Związku Gmin Ziemi Gorlickiej „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – dofinansowanie rzędu 14,16 mln zł (najwyższe spośród wszystkich projektów zgłoszonych do konkursu),

– projekt Powiatu Nowosądeckiego „ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 3,94 mln zł

– projekt Miasta Limanowa „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa” – 3,53 mln zł

Więcej informacji na temat wyników dotyczących Subregionu Sądeckiego 

Tarnowskie

Najwięcej, bo aż 18 projektów zrealizowanych zostanie w subregionie tarnowskim, czyli w Tarnowie oraz w powiatach brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim. Tutaj kwota wsparcia przekroczyła 27,52 mln zł

Najbardziej znaczące wsparcie unijne przewidziano przy realizacji następujących projektów:

– Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice (projekt Gminy Szczurowa) – 5,36 mln zł,

– Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (projekt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej) – 4,41 mln zł

– „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych Powiatu Tarnowskiego w Tuchowie i Zakliczynie” – projekt Powiatu Tarnowskiego – 2,79 mln zł

Więcej informacji na temat wyników dotyczących Subregionu Tarnowskiego (.pdf,235KB)

Lista wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie 

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia